دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳٩٢/٢/٤

مشاوره پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد و طرح های

  پژوهشی در رشته های مدیریت. جامعه شناسی. علوم

تربیتی  و روان شناسی.

 تماس: majid.zorofi@yahoo.com

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸۸/۱٠/۱

1-    مبانی مشاوره و راهنمایی

مقدمات مشاوره و راهنمایی :  عبدالله شفیع آبادی

مشاوره شغلی : عبدالله شفیع آبادی

مشاوره تحصیلی : عبدالله شفیع آبادی

مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی : احمد احمدی

خانواده درمانی : مینوچین

مشاوره گروهی : عبدالله شفیع آبادی

 مشاوره گروهی: نوابی نژاد

 

2-    نظریه های مشاوره

 نظریه های  مشاوره  :لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین

نظر یه های مشاوره و روان درمانی : عبدالله شفیع آبادی

نظریه های روان درمانی : شارف ترجمه مهرداد فیروز بخت

 

3-    فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره  : عبدالله شفیع آبادی

مهارت های خرد : گلدارد‌ ـ ترجمه ی سیمین حسینیان

 

4-    آزمون ها روانی

راهنمای سنجش روانی جلد 1و 2 : مارنات ترجمه پاشا شریفی و محمد رضا نیک خو

آزمون های روانی : حمزه گنجی

آزمون های روانی : ابولفضل کرمی

مبانی روانسنجی: حمزه گنجی

آزمون های روانی :هادی بهرامی

آزمون های  فرافکن : هادی بهرامی

 

5-    نظریه های شخصیت

نظر یه های شخصیت : دوان شولتز . ترجمه ی سید محمدی

نظریه های شخصیت: فیست و فیست. ترجمه ی سید محمدی

نظریه های شخصیت: یوسف کریمی 

 

6-    آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی : علی دلاور

روش تحقیق اسماعیل بیابانگرد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی :  علی دلاور

 

7-    زبان

 زبان  در علوم تربیتی 2 :  سنجش تکمیلی دکتر محسن طالبزاده

انگلیسی برای دانشجویان مشاوره: منصور کوشا

 واژگان آخر کتاب هایی که می خوانید.

 روش تحقیق بیابانگرد به خاطر سادگی زبان توصیه می شود اول این کتاب را بخوانید سپس به سراغ روش تحقیق دلاور بروید. 

 

 

توجه :  آن دسته از منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده است با توجه به تجربیات ما می تواند جوابگوی نیاز شما در آزمون کارشناسی ارشد باشد. منابعی که با رنگ آبی مشخص شده اند بهتر است که خوانده شود و سایر منابع در صورت ازدیاد وقت پیشنهاد می گردد.

 

نقل از http://mbolghan.blogfa.com/8807.aspx

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٧/٤/۱۸

پیامهای گروه مشاوره

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

 

منابع
 
منابع پیشنهادی:
-1
 نظریه های مشاوره و روان درمانی
A)
 نظریه های مشاوره و روان درمانی تألیف دکتر شفیع آبادی
B)
 نظریه های مشاوره تألیف خدیجه آرین
2
- کاربرد آزمونهای روانی
A)
 آزمونهای روانی دکتر بهرامی
B)
 راهنمایی سنجش روانی،تارنات،ترجمه دکتر پاشا شریفی
C)
 فرآیند برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ
D)
 کاربرد آزمونهای روانی تألیف دکتر گنجی
3
- روشها و فنون راهنمایی در مشاوره
 A)
فنون مشاوره،دکتر شفیع آبادی
B)
 پویایی مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی
 C)
روان درمانی و مشاوره گروهی تألیف دکتر ثنایی
4
- مبانی مشاوره و راهنمایی
 A)
مقدمات مشاوره دکتر شفیع آبادی
 B)
مبانی مشاوره ترجمه دکتر ثنایی
C)
 مقدمه ای بر مشاوره روان درمانی تألیف دکتر احمدی
 D)
راهنمایی شغلی تألیف دکتر شفیع آبادی
 -5
آمار و روش تحقیق
A)
 کتاب دکتر دلاور
B)
 روش تحقیق،دکتر هومن

 

 


6
- روانشناسی شخصیت
 A)
نظریه های شخصیت،دوان شولتز،انتشارات اسباران
 B)
روانشناسی شخصیت،دکتر سیاسی

منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره
زبان انگلیسی تخصصی ( ضریب 3)
1 – انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره – کوشا
2 – انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی – کوشا
3 –
Reading In Psychology – کیانوش هاشمیان
درس آمار و روش تحقیق ( ضریب 3)
1 – آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – دلاور
2 – روش های آماری – پاشا شریفی
3 – روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی – دلاور
4 – مبانی پژوهشی در علوم انسانی – دلاور
5 – روشهای آماری در علوم رفتاری – هومن
6 – روش تحقیق – خویی نژاد
7 – روش های تحقیق در علوم رفتاری – سرمد ، بازرگان ، حجازی
8 – روش های تحقیق – رمضان زاده
نظریه های مشاوره و روان درمانی ( ضریب 3)
1 – نظریه های مشاوره و روان درمانی – شفیع آبادی ، ناصری
2 – نظریه های مشاوره – شیلینگ ، ترجمه آرین
3 – نظریه های مشاوره – شارف ، ترجمه فیروزبخت
4 – نظریه های روان درمانی – پروچسکا و .... ترجمه سید محمدی
5 – نظریه های مشاوره – ساعتچی
6 – انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

درس روشها و فنون راهنمایی و مشاوره (‌ضریب 3)
1 – فنون و روش های مشاوره – شفیع آبادی
2 – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی – بیرجندی
3 – روشها و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش – یوسف اردبیلی
4 – اصول و روش های راهنمایی و مشاوره – پاشا شریفی
5 – مهارت های خرد در مشاوره – سیمین حسینیان
6 – مشاوره تحصیلی و شغلی – شفیع آبادی
7 – راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای – شفیع آبادی
8 – مشاوره تحصیلی – بیرجندی
9 – راهنمایی و مشاوره شغلی – بیرجندی
10 – روان درمانی و مشاوره گروهی – ثنایی
11 – پویایی گروه و مشاوره گروهی – شفیع آبادی
12 – مشاوره گروهی – نوابی نژاد
13 – خانواده و خانواده درمانی – مینوچین
14 – روان درمانی – جی . هی لی
درس کاربرد آزمون های روانی در مشاوره ( ضریب 2 )
1 – آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی – کرمی
2 – آزمون های روانی ( مبانی نظری و عملی ) – گنجی
3 – آزمون های روانی – بهرامی
4 – راهنمای سنجش روانی ( جلد 1 و 2 ) – مارنات ترجمه شریفی و نیکخو
5 – نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت – پاشا شریفی
6 – آزمون های هوش و استعداد – بهرامی
7 – آزمون های روانی – آناستازی ، ترجمه براهنی و همکاران
8 – روان سنجی کاربردی – ثراندیک ، ترجمه هومن
درس نظریه های شخصیت ( ضریب 2)
1 – نظریه های شخصیت – شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی
2 – نظریه های شخضیت – سیاسی
3 – نظریه های شخصیت – شاملو
4 – روان شناسی شخصیت – سیاسی
5 – شخصیت – منصور
درس مقدمات راهنمایی و مشاوره ( ضریب 2)
1 – مقدمات راهنمایی و مشاوره – شفیع آبادی
2 – مبانی راهنمایی و مشاوره -  گیبسون ، ترجمه ثنائی
3 – مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی – سید احمد احمدی
4 – زمینه راهنمایی و مشاوره – قاسم قاضی
5 – مبانی و مقدمات راهنمایی و مشاوره – علی شریعتمداری

 

«منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی»

ضریب 3

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی، غلامرضا ناصری
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی،‌ محمود ساعت‌چی

ضریب 2

زبان عمومی ـ منصور کوشا
مجموعه مقالات روانشناسی،‌ محمد پارسا
متون روانشناسی، کیانوش هاشمیان

ضریب2

آمار و روش تحقیق، دکتر علی دلاور
روش تحقیق برای علوم انسانی (200صفحه) از عزت‌ا... نادری

روانشناسی شخصیت 2

روانشناسی شخصیت، علی اکبر
روانشناسی شخصیت،‌ یحیی سید محمدی
نظریه‌ها و مکاتب شخصیت، دکتر سعید شاملو

آزمونها در مشاوره  ضریب

راهنمایی سنجش روانی برای مشاوران و روانشناسان بالینی و روان‌پزشکان جلد 2 و 1 ترجمه پاشا شریفی آزمونهای روانی و کاربردی دکتر حمزه گنجی
آزمونهای روانی و کاربردی پاشا شریفی
آزمونهای روانی و کاربردی هادی بهرامی

مواد و روشها و آزمون مشاوره ضریب 3

اصول و فنون مشاوره دکتر شفیع‌آبادی
اصول و فنون مشاوره سیدمهدی حسینی بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی انتشارات رشد
راهنمایی مشاوره تحصیلی سمت

مبانی راهنمایی و مشاوره ضریب 2

مقدمه بر راهنمایی و مشاوره دکتر باقر ثنایی
مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی پیام نور
راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌‌ای شفیع‌آبادی تهران رشد 1371
خانواده و خانواده درمانی سالوادر منوچینی ترجمه: ثنایی
خانواده و خانواده درمانی جی‌هی‌لی ترجمه: ثنایی
خانواده و درمان تضمینی خانواده ترجمه: خانم شکوه نوابی‌نژاد تهران مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده

اصول و فنون مشاوره ضریب 2

اصول و فنون مشاوره شفیع آبادی
اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره، بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی، شفیع‌آبادی
راهنمایی و مشاوره تحصیلی، شغلی شفیع‌آبادی
اصول و روشهای مشاوره، قاسم قاضی
مقدمه‌ای بر راهنمایی ومشاوره،‌ سید احمدی

مبانی راهنمایی و مشاوره
ضریب 2

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع‌آبادی
مبانی راهنمایی و مشاوره ثنایی
مبانی مشاوره، احمدی
راهنمایی و مشاوره شغلی، شفیع‌آبادی
مشاوره خانواده، مصطفی تبریزی
خانواده درمانی جی ‌هی لی
خانواده درمانی، سالوادر منوچینی

روانشناسی شخصیت ضریب 2

نظریه شخصیت،‌ سعید ثناملو
نظریه شخصیت،‌ شولتز ترجمه:‌سید محمدی
نظریه شخصیت،‌ علی‌اکبر سیاسی
نظریه شخصیت، بروین لارنس

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی ضریب 3

نظریه مشاوره  و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی،‌ قاضی
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، مهرداد فیروزبخت
نظریه‌ مشاوره و روان‌درمانی،‌محمود ساعتچی

آمار و روش تحقیق ضریب 2

روش تحقیق، علی دلاور(پیام نور)
روش تحقیق، جان بست
روش تحقیق، سرمد بازرگان
روش تحقیق،‌ کرلینجر
روش تحقیق،‌ سازمان سنجش
روش تحقیق هومن

آزمون‌های روانی ضریب 2

سنجش روانی، حمزه گنجی
آزمونهای روانی، هادی بهرامی
سنجش روانی، ماربات 2 جلد
آزمونهای روانی،‌ ابولفضل کرمی همراه با سوالات و پاسخنامه
آزمونهای روانی پاشا شریفی

زبان

مشاوره و رواهنمایی، منصور کوشا
روانشناسی عمومی،‌ کیانوش هاشمیان
روانشناسی عمومی، محمد پارسا
زبان کتابهای سازمان سنجش
هر موضوع و مطلب در زمینه مشاوران و روانشناسی مرتبط با آن
زبان به عنوان برنامه هر روز در نظر گرفته شود.
زبان عمومی
مجموعه سوالات ارشد علوم تربیتی 2
خلاصه کتابها در کتاب کارشناسی ارشد پژوهش

 

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)
مدیریت آموزشی
مدیریت مدارس – جیمز فامترجمه محمد علی نائلی
مدیریت آموزشی - شیرازی
رفتار سازمانی – علی رضائیان
مدیریت رفتار سازمانی – پال هرسی و کنت بلاچارد – ترجمه علی علاقمند
اصول و مبانی مدیریت آموزشی – کمال پرهیزگار
مدیریت عمومی - علی علاقمند
برنامه ریزی درسی و آموزشی
اصول برنامه ریزی آموزشی – فرایند برنامه ریزی آموزشی – مشاوران یونسکو – فریده مشایخ
مبانی برنامه ریزی آموزشی – یحی فیوضات
برنامه آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز – ترجمه محمد برهان منش
اصول برنامه ریزی درسی – درسی برای تدریس و یادگیری بهترسیلوالکساندر – ترجمه خوئی نژاد
برنامه ریزی درسی مدارس – ترجمه فریده مشایخ
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – محمد حسن پروند
برنامه ریزی آموزشیبهرام محسن پور
روشها و فنون تدریس
الگوهای تدریس 2000 – بروس جویس- بهرنگی
مهارتهای آموزشی و پرورشی – حسن شعبانی
کلیات روشها و فنون تدریس – امان ا... صفوی
روشها و فنون تدریس – داریوش نوروزی
سنجش واندازه گیری و آمار
سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – علی اکبر سیف
اندازه گیری روانی و تربیتی و فن تست – حیدر علی هومن
روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی – علی دلاور
آمار کاربردی د ر علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
استنباط آماری در علوم رفتاری – حیدر علی هومن
استدلال آماری در علوم رفتاری – ترجمه کیامنش
روش تحقیق
مبانی پژوهش در علوم رفتاری – کرلینجرترجمه پاشا شریفی
مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی- غلامرضا خویی نژاد
روشهای تحقیق در علوم رفتاری – سرمد – بازرگان . حجازی
روش تحقیق در علوم تربیتی – جان بست – ترجمه پاشا شریفی – نرگس طالقانی
روشهای تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی – عزت ا...نادری – سیف نراقی
مقدمات روش تحقیق در آموزش و پرورش – قربانعلی سلیمی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی
نظارت و راهنمایی آموزشی – مصطفی نیک نامی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی- منوچهر وکیلیان
نظارت در مدیریت- بهرنگی
رهبری آموزشیکمیل وایز – ترجمه محمد علی طوسی
نظارت و راهنمایی - منوچهر عسگریان
روانشناسی تربیتی
روانشناسی پرورشی - علی اکبر سیف
روانشناسی تربیتی – گیج – ترجمه لطف آبادی و دیگران
کاربرد روانشناسی در آموزش رابرت بیلرترجمه پروین کدیور
روانشناسی برای آموزش – لفرانکوئس – ترجمه منیژه شهنی ییلاق

فلسفه تعلیم وتربیت
فلسفه آموزش و پرورش- کرلینجر
آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش – ترجمه فریدون بازرگان
فلسفه آموزش وپرورش – علی اکبر شعاری نژاد
اصول و فلسفه آموزش وپرورش – علی شریعتمداری
مبانی و اصول آموزش وپرورش – غلام حسین شکوهی
فلسفه آموزش وپرورشعبدالحسین نقیب زاده

تکنولوژی آموزشی
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی – هاشم فردانش
تکنولوژی آموزشی – خدیجه علی آبادی
تکنولوژی آموزشی – محمد احدایانمنابع ارشدروانشناسی بالینی                                        

روانشناسی رشد ضریب ۲:
روانشناسی رشد - جمعی از مولفان
روانشناسی رشد- جمهری
پیشگامان روانشناسی رشد - ویلیام سی کرین
مفاهیم در روانشناسی رشد کودک - احدی و بنی جمال
روانشناسی رشد- احدی و محسنی
روانشناسی رشد - شعاری نژاد
رشد و شخصیت کودک- ماسن و همکاران (مهشید یاسائی)
ژنتیک 1 و 2 - منصور و دادستان
روانشناسی رشد 1 و 2 - لورا برک ترجمه سید محمدی

روانشناسی بالینی:ضریب ۳
روانشناسی بالینی - پرون
روانشناسی بالینی- شاملو 
راهنمای سنجش روانی 1 و 2- پاشا شریفی
روانشناسی بالینی فیرس - ترجمه فیروز بخت
روانشناسی بالینی- جودیت تاد نشر رسا

روانشناسی مرضی: ضریب۲
مرضی 1 و 2- دادستان
آسیب شناسی روانی 1 و 2 - حسین آزاد
آسیب شناسی روانی- شاملو
آسیب شناسی روانی 1 و 2- ترجمه بهمن نجاریان
آسیب شناسی روانی 1 و 2- ترجمه سید محمدی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ضریب ۱:
فیزیولوژیک - روحانی
فیزیولوژیک - کارلسون
فیزیولوژیک - خداپناهی
فیزیولوژیک - کالات
انگیزش و هیجان - مارشال ریو
انگیزش و هیجان - خداپناهی
انگیزش و هیجان - براهنی


روانشناسی کودکان استثنایی ضریب۲ :
کودکان استثنایی - میلانی فر
کودکان استثنایی - سیف نراقی
کودکان استثنایی - کافمن و هالابان (مجتبی جوادیان)
کودکان استثنایی - غلامعلی افروز

علم النفس ضریب ۱ :
علم النفس - حسن احدی و بنی جمالی
رشد شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی - احمدی
روانشناسی از دیدگاه غزالی جلد 1و 2 - ترجمه دکتر حجتی
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- ترجمه دکتر بهشتی انتشارات رشد

زبان تخصصی ضریب ۱ :
متون اصلی هیلگارد - (خلاصه ها و فصل آخر) کیانوش هاشمیان


آمار و روشهای تحقیق ضریب ۱ :
احتمالات و آمار کاربردی - دلاور
روش تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی- دلاور
روش تحقیق در روانشناسی - دلاور
پایه های پژوهش - هومن
روش های آماری - پاشا شریفی

روانشناسی عمومی ضریب۲ :
هیلگارد - براهنی
سانتراک - فیروزبخت

                                       منابع ارشد روانشناسی تربیتی

  روان شناسی تربیتی  ضریب 3

  - روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش) / دکترعلی اکبر سیف- روان شناسی تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

    روان شناسی رشد ضریب2

- روان شناسی رشد جلد 1 و 2 /لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی

-پیشگامان روان شناسی رشد/ویلیام کرین ترجمه دکتر فربد فدایی

-روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکتر نیکچهره محسنی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترشکوه السادات بنی جمالی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

-رشد و شخصیت کودک/ماسن ترجمه مهشید یاسایی

-روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور

- روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور.و دکتر پریرخ دادستان

آمار و روش تحقیق ضریب2

- آمار و احتمالات کاربردی/دکتر علی دلاور

-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر علی دلاور

-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی/ دکتر علی دلاور

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

- روش تحقیق در علوم رفتاری/سرمد، بازرگان و حجازی

روان شناسی عمومی ضریب2

-روان شناسی عمومی هیلگارد جلد 1و 2 با تاکید بر جلد اول

- روان شناسی عمومی جلد1،2 /سانتراک ترجمه فیروزبخت

-روان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجی

زبان خارجه ضریب2

-متون روان شناسی به انگلیسی/کیانوش هاشمیان

- متون روان شناسی به انگلیسی/پارسا

-مقالاتی راجع به مباحث مشاوره و روان شناسی تربیتی مفید واقع خواهدشد

-کتب تست انتشارات پردازش وپوران پژوهش مربوط به دروس عنوان شده

منابع پیشنهادی گروه روانشناسی دانشگاه تهران

جهت امتحان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی وبالینی

آمار و روش تحقیق :

 1-    پایه های پژوهشی در علوم رفتاری دکتری حیدر علی هومن.

2-    روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد ، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی

3-    استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر حیدر علی هومن.

 روانشناسی بالینی :

 1-    روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور

2-    روانشناسی ژنتیک 2 دکتر محمود منصور و دکتر پریرخ دادستان

3-    روانشناسی رشد لورا ای برک ترجمه یحیی سید محمدی

4-    دیدگاه پیاژه در گسترة تحول روانی ( عنوان چهارم کتاب )دکتر محمود منصور و دکتر پریرخ دادستان

روانشناسی کودکان استثنایی:

1.       Davison ,G.C Neale S.M (2001) Abnormal Psychology (8th .ed) New York : John Wiley and Sons

2.      آسیب شناسی روانی (جلد 1و2) دیوید روزتهان  و مارتین سلیگمن ، ترجمه یحیی سید محمدی

3.       روانشناسی مرضی تحولی (جلد 1و2و3) دکتر پریرخ دادستان

روانشناسی فیزیولوژیک وانگیزش و هیجان :

 1.         روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار ) نیل کارلسون ، ترجمه اردشیر ارضی و همکاران

2.         روانشناسی فیزیولوژیک دکتر محمد کریم خداپناهی

3.          انگیزش و هیجان ادوارد موری، ترجمه محمد تقی براهنی

4.          انگیزش و هیجان دکتر محمد کریم خداپناهی

 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام :

 1.      علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام - دکتر حسن احدی و دکتر شکوه السادات بنی جمالی

2.       روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی دکتر علی اصغر احمدی

1.      علم النفس دکتر محمود ایروانی و ناصر صبحی

 روانشناسی بالینی :

 1.      روانشناسی بالینی جری فیرس و تیموتی ترال ، ترجمه مهرداد فیروز بخت و وحید عرفانی

2.       روانشناسی بالینی دکتر سعید شاملو

3.       روانشناسی بالینی دکتر پریرخ دادستان و دکتر محمود منصور

 روانشناسی عمومی :

 زمینه روانشناسی (جلد 1و2) ریتا اتکیتسون و ریچارد اتکیتسون و ارنست هیلگارد ، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران.

گردآورنده :خانم ابراهیم مشاور شاهد کوثر کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٦/٦

به نام خدا

وبلاگ راهنمای تحقيقات اجتماعی

آزمونهای آناليز واريانس

تفاوت ميانگين

رگرسيون چند متغيری

نرمال بودن توزيع

همبستگی اسپيرمن

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٢٧

به نام خدا

سلام به شما

به وبلاگ علمی ما خوش آمدید

 

اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در زمینه های مربوط به مقالات و

سمینارهای علمی داشنته باشید اینجا کلیک کنید

سایت های مرتبط

 

نام خدا حکیم
مراحل عمومی نگارش مقاله علمی

الف: اقدامات مقدماتی

1. تصمیم گیری در مورد عنوان مقاله
 
نگاه کلی : عنوان مقاله باید اشاره ای§ به کلید واژه ای داشته باشد که ناظر بر کل مباحث مقاله باشد و در یک مفهوم کلی در عنوان اصلی مقاله منعکس شود.
 
نگاه مشخص: عنوان مقاله باید اشاره به حرف اصلی§ مقاله داشته باشد که در عنوان فرعی منعکس می شود.
1)
مطالعه امکانات تحقیق و عملی بودن تحقیق (لازم است به سئوالات ذیل توجه شود):
2)
آیا اطلاعات کتابخانه ای در خصوص سئوال و موضوع اصلی تحقیق وجود دارد؟
3)
آیا امکان نگارش مقاله با توجه به محدود بودن زمان تعیین شده تحقیق و سایر محدودیت های کار تحقیق وجود دارد؟

4) چه مقدار سئوال اصلی مقاله مرتبط با موضوع درس و سابقه مطالعاتی محقق است؟

2. تهیه طرح کلی و نمودار تحقیق
سرفصل ها، عناوین فرعی هر فصل و احیانا زیر عنوان های عناوین فرعی مشخص شود بگونه ای که در یک صفحه کل کار در قالب یک طرح قابل رویت باشد.
3.
نگارش حرف اساسی مقاله
حرف اساسی مقاله به خواننده توضیح می دهد که مقاله در مورد چه خواهد بود و چه نکته اساسی را نویسنده مقاله بیان می کند و به عبارتی چه نکته جدیدی را نویسنده مقاله به مطالعات پیشین و یا اساسا به دانش بشری اضافه می کند.

ب. جمع آوری اطلاعات

 با افرادی که در رابطه با موضوع تحقیق مورد نظر شما، تجربه علمی گسترده دارند،§ در خصوص روش انجام تحقیق، نظریه های مهم، کتابهای مهم و مسائل اساسی تحقیق مشورت شود. در صورتیکه تحقیق جنبه بین رشته ای دارد، با محققین چند حوزه مشورت شود.
§ از جمع آوری اطلاعات پراکند پرهیز شود.
 
مرور اجمالی بر کتاب ها، مقالات و§ خلاصه مقالات در ارتباط با موضوع صورت بگیرد.
 
مطالب همزمان با جمع آوری وارد§ کامپیوتر شود و بر اساس فصول مربوطه و عناوین فرعی دسته بندی شود.

ج‌. نگارش متن اصلی مقاله

مقاله علمی دارای پنج جزء اساسی است که حتما با عنوان مستقل از هم متمایز شود:
1)
مقدمه
2)
متن اصلی مقاله
3)
نتیجه گیری
4)
کتابنامه منابع
5)
ضمائم و زیرنویس ها

ج – 1. نگارش مقدمه

نظر به اینکه مقدمه و جمع بندی باید ناظر بر بدنه اصلی مقاله باشد، لازم است پس از پایان یافتن بدنه اصلی مقاله تدوین شود. نکاتی که در نگارش مقدمه باید بدان توجه کرد عبارتند از:
 
در پاراگراف اول مقاله، عبارت های جذاب نسبت به موضوع (اهمیت§ موضوع و نقش آن در حوزه اصلی تحقیق مثلا حوزه جامعه شناسی ارتباطات و فرهنگ) اصلی مقاله بکار گرفته شود.
 
عبارات خلاصه ای که خواننده را متوجه موضوع اصلی مقاله§ بکند در بخش اولیه مقدمه نگارش شود.
 
مقدمه تاریخی که منعکس کننده مطالعات پیش§ باشد و به نوعی منعکس کننده نظریه پردازان حوزه اصلی مقاله و سئوال اصلی مقاله باشد ذکر شود.
 
ارائه مطلب اساسی مقاله در یک پارگراف§
 
در پاراگرف آخر مقدمه§ اشاره اجمالی به مباحثی که مقاله به آن خواهد پرداخت، ضروری است.

ج – 2. متن اصلی مقاله

متن اصلی تحقیق باید عناوین اساسی را که در نمودار کلی تحقیق پیش بینی شده دنبال کند، اگر چه در مسیر نگارش مقاله ممکن است تغییراتی در نمودار اولیه مقاله اعمال می شود.
ابتدا لازم است زیر هر یک از عناوین از قبل تدبیر شده، چند پارگراف توضیحی نگارش شود و به مرور با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده مطالب توسعه داده شود.
متن اصلی مقاله باید به دو قسمت به هم مرتبط تقسیم شود:
1)
بخش نظری: در این بخش، 1) مفاهیم کلیدی تحقیق، 2) حوزه مطالعاتی تحقیق، 3) نظریه های بزرگ مربوط به سئوال اصلی مقاله 4) و نظریه های خاص که بصورت مشخص مرتبط با سئوال اصلی مقاله باشد همراه با مباحث ترکیبی که ابعاد مختلف موضوع مورد بحث را تبیین می کند، مطرح می شود.
2)
بخش عملی: در بخش عملی تحقیق با استفاده از پشتوانه های نظری مقاله، سئوال اصلی تحقیق در قالب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و یا در قالب مطالعه میدانی مورد بررسی قرار می گیرد.
نکته مهم: بین مباحث نظری و عملی مقاله ارتباط معناداری برقرار شود و از ارائه مطالب بصورت جزائر جدا افتاده و بدون ارتباط با یکدیگر پرهیز شود.

ج – 3. نگارش نتیجه گیری نهائی

 لازم است جمع بندی هماهنگی از مباحث مختلف متن اصلی مقاله در ارتباط با سئوال§ اصلی مقاله، ارائه شود.
 
بین خلاصه کردن و استنتاج قاعده مند مطالب مقاله تفاوت§ وجود دارد.
 
در بخش نتیجه گیری، تلاش می شود با تکیه بر سئوال اصلی مقاله و§ مباحث مطرح شده، قواعد کلی، نظریه ها و دیدگاه های منتزع از مطالعات تحقیق منعکس شود.
 
دیدگاه نهائی نویسنده نیز در نتیجه گیری پایانی طرح می شود.§

نکته مهم: بین مطالب مطرح شده در مقدمه، متن اصلی مقاله و نتیجه گیری باید یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

ج – 4. کتابنامه و کیفیت ارجاعات به سایر کتب و مقالات و تدوین کتابنامه پایانی مقاله

در متن مقاله انواع ارجاعات وجود دارد:
 
نقل قول مستقیم: نقل قول مستقیم§ حتما باید داخل گیومه قرار گیرد و در پایان نقل قول با ذکر (فامیل نویسنده، سال انتشار مطلب و صفحه) مطلب را به اتمام رساند. می توان قبل از نقل قول ارجاع را بصورت ذیل ذکر نمود:
استیفن والت (1992:323) انقلاب را "از بین بردن یک دولت مستقل توسط اعضا همان جامعه و جایگزین کردن دولت جدید مبتنی بر نظام سیاسی جدید" تعریف کرده است.
 
نقل قول غیر مستقیم: در نقل قول غیر مستقیل ساختار جمله بندی§ عوض می شود و حتی اصطلاحات و الفاظ تغییر می کند. در چنین مواردی صرفا "قامیل نویسنده و سال انتشار مطلب" مثلا (گیدنز، 1999) ذکر می شود.
 
ارجاع به چندین§ نویسنده: برای اشاره به یک مطلب گاهی نام چند نویسنده به ترتیب سال انتشار مطلب ذکر می شود، تا گستردگی توجه به موضوع مورد نظر و توجه نویسنده به مطالعات پیشین منعکس شود. مثلا بعد از یک پاراگراف و یا یک مفهوم خاص نوشته می شود (دورکیم، 1976، مارکس، 1980، وبر، 1982، فیدرستون، 1989، گیدنز، 1999 و هال، 2000).

روش تنظیم کتابنامه

 در ساختار کلی کتابنامه به نکات ذیل توجه شود:§
1.
رعایت ترتیب الفباء
2.
در مورد هر نویسنده ترتب زمانی رعایت شود .
3.
در صورتی که منبع مربوط به ژرنال و یا مجموعه مقالات و یا دائره المعارف است، ص ص نوشته شود.
 
کتابنامه§ کتاب
فامیل، حرف اول اسم، سال انتشار، عنوان کتاب، شهر محل انتشار کتاب، ناشر
دو نمونه:
1.
آلبرو، مارتین (1380) عصر جهانی: جامعه شناسی پدیده جهانی شدن، ترجمه نادر سالارزاده و بیتا اسکندی نژاد، تهران، موسسه انتشارات آزاد اندیشان.
2.
بهکیش، م. م. (1380) اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی.

 کتابنامه مقاله§
فامیل، حرف اول اسم، سال انتشار، عنوان مقاله، نام ژرنال، شماره ژرنال، شماره صفحه به صورت ص ص
Dyer, C. H. (1993) Eco-Cultures: Global Culture in the Age of Ecology, in Journal of International Studies, vol. 22 (3), pp. 483-501.
فروید، ز. (1382) ورای اصلی لذت، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون، شماره 21، ص ص 25-81.

توجه داشته باشید که تنظیم کتابنامه و ارجاع به دائره المعارف، وب سایت های کامپیوتری و ... از همین ساختار کلی تبعیت می کند ولی در هرکدام اختصاصات خاصی وجود دارد که لازم است به منابع تفصیلی در خصوص شیوه نگارش کتابنامه و ارجاعات مراجعه کنید.

ج – 5. زیر نویس ها و ضمائم
 
مطالبی که نیازمند توضیح می باشد و توضیح آن در§ متن موجب انقطاع مباحث مقاله می شود، در زیر نویس توضیح داده می شود.
 
اساسا§ هر گونه مطلب توضیحی که اشراف خواننده را بر مطلب توسعه می دهد و درج آن در متن مقاله موجب پیچیدگی یا بریدگی مباحث می شود، می تواند در زیر نویس نگارش شود.
§ معادل انگلیسی اصطلاحات در زیر نویس نوشته شود (از آوردن کلمات انگلیسی در متن مقاله پرهیز شود و نام نویسندگی خارجی و اصطلاحات به زبان اصلی در زیر نویس آورده شود).
 
توضیحات یا باید در زیر صفحه نوشته شود و یا در پایان مقاله آورده شود§ (زیر نویس در زیر صفحه رجحان دارد) منتهی حتما باید ملتزم به یکی از این دو سیستم شد و در کل مقاله از آن استفاده نمود.
 
ضمائم مقاله مثل نمونه پرسشنامه، بعضی§ جداول مربوط به تحقیق و ... بعد از کتابنامه آورده شود.

د. کنترل نهائی کار و ویرایش نهائی تحقیق
 
نگارش املائی و ادبی را کنترل§ کنید
 
نظم عبارت ها را کنترل کنید§
 
ارتباط فصول مختلف مقاله را با هم بررسی§ کنید
 
ارتباط بین مقدمه، متن اصلی مقاله و نتیجه گیری مقاله را بازنگری§ نمائید.
 
در هر فصل ارتباط بین پاراگراف ها را کنترل کنید.§
 
ارتباط بین§ منابع ارجاع داده شده و کتابنامه را کنترل کنید.

ح. نگارش خلاصه مقاله در یک پاراگراف
خلاصه مقاله ای در 150 کلمه تنظیم کنید که مطالب ذیل را در بر داشته باشد:
 
اشاره ای به سئوال اصلی مقاله§
 
مطالب§ اصلی مقاله
 
جمع بندی نهائی مقاله§
روش تدوین خلاصه و نقد کتاب

1. ویژگی های شکلی:
مشخصات کتابنامه ای کتاب در قسمت بالای مقاله نوشته شود.
در پاراگراف اول مقاله نام نویسنده کتاب و عنوان کتاب ، همراه با نگاه کلی نگارنده به کتاب، خوانندگان اصلی کتاب و ارزیابی کلی ذکر شود.
متن نگارش شده به دو قسمت عمده تقسیم شود:
بخش توصیفی تحلیلی: 70 در صد نقد و خلاصه را شامل می شود
بخش ارزیابی و نقد: 30 درصد نقد و خلاصه را شامل می شود.
تعداد کلمات نقد و خلاصه بین 700 تا 1000 کلمه باشد (سه تا چهار صفحه A4).

2. بخش توصیفی به سئوالات زیر پاسخ می دهد:
 
نقطه نظرهای فرضی نویسنده§ چیست؟
 
نقطه نظر های نویسنده ممکن است بصورت صریح بیان نشود ولی در تحلیل مطالب§ و استفاده عملی از دیدگاه ها انتزاع شود.
 
معمولا نقطه نظرات فرضی نویسنده در§ مقدمه کتاب نوشته می شود.
 
نقطه نظرهای اصلی نویسنده چیست؟§
 
این نوع مطالب§ نیز ازتوضیحات و تصریحات مقدمه اتخاذ می شود..
 
ارتباط کتاب را با کتابهای§ مشابه در رابطه با موضوع اصلی کتاب، مورد بررسی قرار دهید.
 
چه مباحث تکمیلی§ در این کتاب در مقایسه با کتابهای مشابه مطرح شده است؟
 
آیا این کتاب اطلاعات§ جدیدی را به حوزه مطالعاتی مربوطه اضافه کرده است؟
 
آن اطلاعات جدید§ چیست؟
 
آیا کتاب در موضوع خود منحصر به فرد است؟§
 
این کتاب برای چه نوع§ خوانندگانی بیشتر مورد استفاده خواهد بود؟
 
با چه معیار اساسی کتاب را می توان§ مورد قضاوت قرار داد؟
 
آیا نویسنده در توسعه دیدگاه های اصلی خود موفق بوده§ است؟ توضیح دهید.

3. ارزیابی کتاب
در ارزیابی کتاب به سئوالات ذیل پاسخ داده می شود:
 
چه§ مقدار کتاب به اهداف خود، تحقق بخشیده است؟
 
برای اثبات ادعا، چه مستنداتی،§ مورد استفاده نویسنده قرار گرفته است؟ آیا این مستندات قانع کننده است؟
 
چرا و§ چرا نه؟ آیا نویسنده بصورت قابل اعتناء نقطه نظرات اصلی خود را مورد توجه قرار می دهد؟ آیا اطلاعات و تحقیقات متنابه و قابل اعتنائی در ارتباط با ادعاهای نویسنده ارائه شده است؟ یا صرفا عناوین و مطالبی است که اثبات شده نیست (در این بخش باید به بودن و نبودن مفاهیم کلیدی و نظریه های اساسی توجه نمود و مورد تحلیل قرار داد).
 
چه ایده ها و امکانات جدیدی توسط نویسنده مطرح شده است؟§
 
چه مطالبی§ از نظر نویسنده افتاده است؟
 
در مقایسه کتاب با سایر کتاب های که در این موضوع§ نگارش شده است، چه ارزیابی دارید؟
 
چه مطالب اساسی، شما را قانع نکرده§ است؟
 
تجربه شخصی و نظر شخصی شما با توجه به نوع نگاهی که دارید در مورد کتاب§ چیست؟
4.
چند نکته مهم
1.
نقد کتاب بصورت یک مقاله علمی نگارش می شود.
2.
روش ارجاعات و تنظیم کتابنامه پایان نقد، تابع همان سیستم ارجاعات و کتابنامه مقاله علمی است.
3.
در نقد کتاب، نویسنده تلاش می کند نقطه نظرات خود را در یک چهارچوب تئوریک ارائه کند و راه جدیدی را برای نگرش به موضوع و مطالب کتاب و نگاه تکمیلی آینده پیدا کند.

 

 

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٢٠

2962000.PERSIANBLOG.ir

  وبلاگ ديگری در زمينه های علمی است

                                                                                

 

یک مقاله جالب تحقیقی

 

 

 

                                                                                                    

موضوع:بررسي تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82

در تحقيق حاضر تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82 مورد مطالعه قرار گرفته. هدف كلي تحقيق پرداختن به اين موضوع مي باشد كه: آيا كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان دختر و پسر تأثير مي گذارد؟ براي اين منظور از پرسشنامة محقق ساخته كودك آزاري و سلامت عمومي توسط 100 نفر از كودكان پس و 100 نفر كودكان دختر بصورت تصادفي انتخابي شده بودند تكميل گرديد.

فرض بر اين بود كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان تأثير زيادي مي گذارد. به اين منظور تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها، ميانگين، واريانس، نمرات دو گروه بعد از محاسبه با استفاده از آزمون  t و ضريب همبستگي پيرسون (r) با هم مقايسه شد. نتايج حاصل مؤيد اين مطلب است كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان پسر و دختر تأثير زيادي ندارد.

اما نكتة جالب توجه اينجاست كه بر خلاف تحقيقات انجام گرفتة قبلي و برخلاف انتظار از نظر تأثير كودك آزاري بر سلامت رواني دختر و پسر تفاوت معني داري مشاهده نشده به اين معني كه كودك آزاري تأثيري بر سلامت عمومي و رواني آنها ندارد. و اين امر تا حدود زيادي مي تواند به محدوديت هاي تحقيق مربوط مي باشد.

محل انجام تحقيق: دانشگاه آزاد اسلامی

 
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٧

 

 

welcome

for you my dear all of the beautiful in world

 

اينجا را كليك كنید

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٧

 خوش آمديد

 

 

مجيد ظروفی

 

welcome      majid zorofi

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٤
بنام خدا

 

 می گویند

 

اگر جامعه پذیری بهتر باشد پس               نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر کنترل تخلفات رانندگی بیشتر باشد پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر گرایش به منافع جمعی بیشتر شود پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 وبالاخره اینکه باید جوانان بر اساس برنامه ریزی  مشخص اآموزشهای مربوط به

رفتارهای اجتماعی را فر گیرند.      تا

تصور و ارزش تقدم منافع جمعی بر منافع فردی گسترش یابد

اگر گرایش به مذهب  بیشتر شود پس          نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

 

مقاله

 

 

1. 
یکی ازمعضلات اجتماعی جوامع پدیده جرم وبزهکاری است بی تردید این پدیده شوم که خود  حاصل  زندگی  اجتماعی انسانهاست  تأثیرات مخربی  را برای  افراد  خانواده و اجتماع  بوجود می آورد  از این   جهت در اغلب جوامع برای رفع این مشکل و نهایتا" پیشگیری از وقوع جرم تحقیقات وسیعی انجام گرفته است.

 

2. 

 

3.  متخصصان و کارشناسان ، مددکاران ، حقوقدانان ، جامعه شناسان و معتقدند برای ایمن سازی افراد  جامعه و تقلیل  آسیب های  اجتماعی باید  به  بررسی  علل و عوامل و شرایط  بزه  دیدگی در خانواده  بپردازد  که  از مهمترین  این  شرایط  و یا  عوامل تحصیلات،شغل، سطح درآمد ، سن ، اختلافات ، طلاق ، فوت ، اعتیاد و اختلالات روانی والدین و می باشد . تاریخ  جرم و جنایت ، متأسفانه  تاریخ  بشر است  و پدیده ای

 

4.  نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد جز اینکه فرهیختگی مردم بعا" باعث حساسیت بیشترشان به پدیده بزهکاری مخصوصا" در میان جوانان  شده است به عبارت دیگر رشد و گسترش  آموزش  و پرورش ، انتظارات  مردم  را  از  خویشتن و همدیگر بیشتر کرده است  و برای انسان معاصر ، انسانی که از لحاظ پیشرفت های علمی و صنعتی  در تاریخ  خود  بی نظیر است ، واقعا" دشوار است  که هر روز شاهد انواع متعدد جنایت ها باشد وازکنترل خویشتن درماند به همین سبب،موضوع ارتکاب جرم و جنایت یا بزهکاری جوان امروزه یکی از مهمترین پدیده ها و مسائل مورد بحث شده است. و از آنجایی که کم نیستند جوانانی که در جامعه مورد ارتکاب اعمال خلاف و ضد  اجتماعی  می شوند  و بسوی  کارهای خلاف  کشیده  می شوند  ما به  بررسی چگونگی  بوجود آمدن  یک  فرد بزهکار  از  میان  جوانان  پرداختیم  تا  ببینیم  چگونه  می شود و چه کارهایی چه در خانه و چه در بیرون از خانه موجب می شود تا یک فرد سالم تبدیل به  فردی  بزهکار در جامعه 

 

5.  شود . و از  آنجا  که  ناهنجاریهای  رفتاری و بزهکاریهای  اجتماعی یکی از همترین مسائل و مشکلات اجتماعی در جوامع گوناگون است  و جوامع  بشری  در طول  مان و بخصوص در قرن حاضر به انواع انحرافات و رفتارهای بزهکارانه مواجه بوده است . از دیدگاه جامعه شناسی کسی از مادر بزهکار یا کجرومتولد نمی شود بلکه بزه تحت شرایط خاص اجتماعی بوجود می آید و انسان تحت تأثیر نهادهای خانواده،تعلیم و تربیت ، دین ، اقتصاد ، سیاست و نهادهای فرعی دیگر جامعه  خویش  می باشد و به  همین  دلیل  چگونگی  رفتار و شخصیت  افراد  به چگونگی

 

6.  ساختار این نهادها بستگی دارد.به عبارت دیگر اگر عوامل اجتماعی شدن فرد یعنی والدین خانواده ، محیط ، اطرافیان ، دانشگاه و دوستان و وسایل ارتباط جمعی ، طوری سازمان یافته باشند که در هویت یابی و همانندسازی  جوانان به آنان کمک کنند  مسائل و مشکلات حاد ایجاد و آشکار نخواهد شد ولی اگر این عوامل به گونه ای دیگر شرایط بحرانی ایجاد نماید جوان بسوی ناهنجاری و بزهکاری سوق داده خواهد شد . سریعترین و کوتاهترین راه برای تشخیص گرایشها و رغبتهای افراد در

 

7.  زمینه های مختلف این است که نظر خود آنها را درباره این مسائل جویا شویم .

 

1.  این مقاله به نگرش دانشجویان به بزهکاری در جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط می شود.

 

2.  وقتی فردی در جامعه دست به جرم و جنایت و اعمال خلاف قانون می زند از دیگر افراد آن جامعه سلب آسایش می کند و افراد نمی توانند به راحتی به زندگی عادی و روزمره خود بپردازند و به راحتی به دیگران اعتماد کنند البته نباید خدمات نیروهای انتظامی و پلیس را برای ایجاد آسایش و نظم نادیده گرفت . برای اینکه بتوان جامعه ای متشکل از افرادی سالم و سازنده داشت باید از میزان نگرش افراد آگاهی یافت و با تقویت نگرش های مثبت و سرکوب نگرش های منفی جامعه و افراد جامعه را در جهت پیشبرد اهداف جامعه راهنمایی کرد که همواره و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

 

عواملی که در بزهکاری افراد موثرند عبارتند از عوامل فردی و شخصی ،عوامل آموزشگاهی ،دوستان و همسالان، عوامل جسمانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی.

 

ضرورت و اهمیت موضوع :

 

پدیده بزه و کجروی که از معضلات بزرگ اجتماعی بشمار می آید سالهای متمادی است که مسئولین و مصلحین را وادار به مطالعه بزهکاری بصورت علمی نموده و در مورد آن این سؤال مطرح بوده که چه عواملی در پیدایش کجروی ها دخیل می باشند. اگر با دیدی جامعه شناسانه به این پدیده نگریسته شود، بزهکاری را می توان به منزله نوعی بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود .بدیهی است که برای مبارزه با هر بیماری باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه های پیدایش آن پی برد چرا که شناخت ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است

 

خواهد به آن اهداف برسد تحقیق حاضر نیز بر اساس اهداف زیر صورت گرفته است:

 

1. 

 

2.  1-   شناخت چگونگی نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

3. 

 

4.  2-    بررسی عوامل مختلف در چگونگی نگرش دانشجویان به بزهکاری

 

5.  وکجرفتاری در جامعه .

 

6. 

 

7.  3-   پی بردن به میزان نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

8. 

 

9.  4-    به دست آوردن آماری از میزان نگرش دانشجویان به بزهکاری در

 

جامعه ای که در آن زندگی می کنند .

 

5-  شناخت عواملی که در نگرش دانشجویان به بزهکاری نقش دارند از

 

جمله عوامل خانوادگی ، فردی ، اجتماعی و غیره .

 

10.                    فرضیه های تحقیق:

 

1-بین اختلاف میان پدر و مادر و گرایش فرد به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

2-بین ناتوانی فکری در فرد(نوع احساس شخص از وجودش)و گرایش او

 

به سوی بزهکاری رابطه وجود دارد .

 

3-بین نوع دوستان فرد و گرایش او به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

4-بین رسانه ها (دیدن فیلمهای غیر مجاز) به اعمال بزه رابطه وجود دارد.

 

11.                   

 

12.                    عوامل مؤثر بر بزهکاری       

 

13.                   

 

14.                    عوامل اجتماعی و فرهنگی

 

15.                    عوامل فردی و شخصی

 

16.                    تماس با دوستان ناباب

 

17.                    احساس ناکامی و

 

18.                    خود پنداره منفی

 

19.                    کنجکاوی 

 

20.                    عدم محبوبیت در بین دیگران

 

21.                    برآورده نشدن انتظارات

 

22.                    کسب لذت            

 

23.                   

 

24.                     عوامل جسمانی

 

25.                     عوامل خانوادگی

 

26.                    نوع شکل ظاهری

 

27.                   

 

28.                    ناتوانی جسمی

 

29.                    توجه افراطی والدین

 

30.                    انتظارات بیش از حد والدین

 

31.                    طرد از جانب والدین           

 

32.                   

 

33.        این پژوهش به صورت پیمایشی در دانشگاه آزاد اسلمی شبستر صورت گرفته است و با استفاده از پرسشنامه به اندازه گیری متغیرها پرداخته شده است .

 

34.                   

 

متغیرها در این تحقیق عبارتند از نگرش به بزهکاری ،متغیر وابسته .و متغیرهای مستقل عبارتند از :اختلاف میان والدین-نوع و تعداد دوستانی که فرد با انها در ارتباط است –رسانه ها-مکان و نوع زندگی فرد .برای آزمون داده ها از روش آماری spss استفاده شده است .جامعه  آماری این تحقبق شامل 173 نفر از دانشجویان مشاوره ورودی های 80 و 83 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ،نمونه گیری شده اند .حجم نمونه هم در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 118 نفر می باشند در این تحقیق پس از جمع آوری پرسشنامه ها ونمره گذاری آنها داده های بدست آمده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل کرده از بین پنج تا فرضیه موجود هیچکدام از رابطه معنی داری برخوردا نبوده  فرضیه های اصلی و پذیرش فرضیه صفر رد می شوند.در ادامه این تحقیق از محدودیت زمانی برای انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم ،عدم همکاری مناسب آزمودنیها و نبود منابع کافی در زمینه تحقیق می باشند.

 

35.                   

 

36.                    پیشنهاداتی  برای تحقیقات آینده :

 

37.                   

 

پیشنهادی که می توانیم برای تحقیقات آینده داشته باشم این است که حتما برای انجام تحقیقی که می خواهندانجام دهند علاوه بر اینکه موضوع تحقیق را با مطالعه و دقت انتخاب کنند ،محدودیتهای زمانی تحقیق را نیز در نظر بگیریند.

 

و برای کاهش رفتارهای بزهکارانه در جامعه :

 

1-خانواده ها با فرزندان خود ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کنند و از نیازها و خواسته های آنها آگاهی داشته باشند .

 

2-افراد در انتخاب دوست دقت لازم انجام دهندو به راحتی با همه ارتباط صمیمانه برقرار نکنند .

 

38.                   

 

تری

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/۱/٢۸

به نام خدا

دانشجویان و پژوهشگران

گرامی.

 

 شما تا چه اندازه با کاربرد نرم افزار

 SPSS

 

 

آشنائی دارید؟ اگر علاقمند به  

آموزش  آن به شیوه های مختلف هستید

به وبلاگ معرفی شده زیر سر بزنید 

در این آدرس هم اطلاعات

  

خوبی در مورد spss

وجود دارد

 
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/۱/٢۳

به نام خدا

فهرست برخی از سايتهای مرتبط با تحقيقات برای استفاده

عزيزان در زير آورده شده است.

با آرزوی موفقيت    مجيد ظروفی

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/۱/٢۱

1 - دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه ملی داشجو دانشگاههای ایران
http://www.sbu.ac.ir/ 

2 - روابط بین الملل
معرفی منابع تحقیقاتی در زمینه علم روابط بین الملل و ارائه تحلیلهای کوتاه در مورد مهمترین مسائل بین المللی توسط دکتر سعادت طهماسبی دهکردی
http://www.tahmasbi.persianblog.ir/ 

3 - وزارت صنایع و معادن
http://www.mim.gov.ir/ 

4/ 

6 - سازمان برنامه ریزی و مدیریت
 http://www.mporg.ac.ir/ 

7
22 - پژوهشکده تعلیم و تربیت
وزارت آموزش و پرورش
http://www.iernet.org/ 

25 - پژوهشکده آمار
آمار،پژوهش،آموزش آمار،پردازش داده ها، اقتصاد،روشهای آماری،اطلاع رسانی
http://www.src.ac.ir/ 

28 - سازمان بهزیستی کشور
http://www.behzisty.org/

29 - جمعیت هلال احمر ایران
http://www.irrcs.org/ 

3046-سایت 118 ایران
سایت 118 ایران شامل اطلاعات تلفنی استان گیلان و شهرهای ایران نظیر اصفهان , شیراز, کیش و اردبیل و همچنین پیش کد کشورها و شهرهای مهم جهان
http://www.tel118.com/ 

  51 - پژوهشکده تعلیم و تربیت
http://www.iernet.org/
 
52 - دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی و حرفه ای کاردانش
Daftare Barnameh Rizi va Amoozesh وزارت آموزش و پرورش کار دانش
http://www.tvoccd.sch.ir/ 
 
55 - بانک ملی ایران
بانک ملی ایران bank melli iran
http://www.bankmelli-iran.com/ 

56 - سرویس دهنده اینترنت
ISPاینترنت همدان
http://www.zaytoon.net/  
 
57 - شبکه موسیقی ایرانی
معرفی هنرمندان موسیقی و سازها و آموزشگاهها و صنایع موسیقی و فروش کتاب و نوار موسیقی می پردازد و همچنان در حال توسعه است
http://www.iranmelody.net/
 
60 - ایران ساینس
تامین مقالات ژورنال های معتبر علمی. فنی و مهندسی و پزشکی
http://www.irsci.com/
 
61 - مؤسسه خدمات علمی آموزشی باهر اندیش
تحقیقاتآموزش خدمات علمی
http://baherandish.com/
 
62 - دنیای کامپیوتر و ارتباطات- CCW Magazine
ماهنامه خبری ، تحلیلی ، آموزشی و اطلاع‌رسانی اینترنت رایانه برنامه نویسی طراحی سایت
http://www.ccwmagazine.com/
 
66 - زنان ایران womeniniran
زنان دختران بانوان مسایل اجتماعی هنجارها طلاق ازدواج اشتغال
 http://www.womeniniran.com/ 
  

77 - سایت ایران انیمیشن
انیمیشن نقاشی متحرک گرافیک گرافیک تحت وب انیماتورهای ایران سینما هنر فیلم تصوی
http://www.irananimation.com/ 

93 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی
اطلاعات آماری و دیگر اطلاعات استان آذربایجان غربی
http://www.mpo-ag.gov.ir/

95 - پایگاه اطلاعاتی نشریات-مرکز آمار ایران

http://amar.sci.or.ir/

102 - پایگاه اطلاع رسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمورشی
اصل « آموزش برای همه » مورد نظر این سازمان بوده و سعی شده است با اتخاذ تدابیری خاص از جمله فراهم کردن امکانات زیر ساختی مدارس مجازی و اصول یاد گیری مادام العمر (اموزش پیش دبستانی ـ آموزش بزرگسالان ـ آموزش حین کار وخدمت ........ )
http://www.oerp.sch.ir/

  
123 - کوچولوها
کودکان، سرگرمی، بازیهای کامپیوتری، تفریحات کودکان
http://koochoolooha.com/


 
124 - شرکت سهامی فرش ایران
فرش دستبافت، صادرات فرش، بازار جهانی فرش
http://www.irancarpet.ir/


 
125 -  پایگاه اطلاع رسانى معارف
اطلاع رسانى منظم و به روز درباره مباحث مربوط به دروس معارف اسلامى
http://www.maarefsite.com/


 
126 - صنایع الکترونیکی پژواک ایمن سپاهان
تولیدکننده دستگاههای ایمنی و ضد سرقت برای اتومبیل در ایران
http://www.pisgroup.com/main.htm

 


 
137 - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
اطلاع رسانی، نمایه سازی، تهران، غریبی، چکیده نویسی، برنامه ریزی استراتژیک، پایگاه اطلاعاتی، محققین،طرحهای پژوهشی، انتشارات،اشتراک منابع،وب،دانشگاهها،آموزش،گردآوری،میکروفیلم،کتابخانه، ایران، اطلاعات علمی، پایان نامه ، دانشگاه، وب سایت، گزارش دولتی، محققین و ومتخصصین ایرانی،مقاله سمینارها، طرحهای پژوهشی، تحقیقات علمی، نیازسنجی اطلاعات، متن کامل اطلاعات
http://www.irandoc.ac.ir/


 
138 - دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اقلید
آموزش، غیردولتی، شهرستانها،دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اقلید
http://www.iaueghlid.ac.ir/

 

139 -   موسسه تحقیقاتی
مؤسسه” پـژوها“ مؤسسه ای است غـیر دولتی ، غیر تجاری، غیر انتفاعی وغیر سیاسی که در چارچوب اهـداف وموضوعات مذکوردراسـاسنامه ورعایت قوانین ومقررات موضوعه کشور فعالیت می نماید .
 http://pasuooha.com/ 


 
140
 
155 -دیکشنری فارسی
free, dictionary, online, farsi, iran, فرهنگ لغت، فارسی ، ترجمه
http://www.farsidic.net/FarsiDic.asp?farsi 

 

156http://www.shiasearch.net/


 
165 - شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان واحد نمونه کشور دارای استاندارد ایزو
http://www.abfa-guilan.com/


 
ن 
185 - رم افزار ترجمه خودکار متون انگلیسی به فارسی
ترجمه خودکار انگلیسی فارسی باران واژه نامه لغت نامه
http://www.geocities.com/baran_trans


 
186 - Kanoon Parvaresh Web Site
وب سایت ویژه کودکان و نوجوانان کانون که به صورت کاملا پویا طراحی شده با محیطی جذاب اطلاعات مفید و آموزنده ای را برای فرزندان شما به ارمغان می آورد. وب سایت دارا و سارا به دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی شد. معرفی دارا و سارا , موسیقی , آلبوم تصاویر , سفارش خرید, ... از بخشهای متنوع این سایت می باشد.
http://www.kanoonparvaresh.com/

 

187 - پاکدشت
اسناد، مدرک، ایران، شهرستانهای استان تهران، مامازند، ،شمال ورامین، پارچین، پاکدشت، قوهه، یبر، جیتو، شریف آباد
http://www.pakdasht.com/ 

 

188 - Pasteur Institute of IRAN
expansion of applied research on biological products, expansion of research on basic sciences with underlying aim of introduction and optimization of new techniques and methods for use in applied research. Qualitative optimization of biological products, laboratory reagents and infusion and laboratory animals
http://www.pasteur.ac.ir/ 


 
189 - رنگین کمان

http://www.ranginkaman.com/

 

190 - Welcome to Rayaneh Magazine
نشریه ماهانه رایانه، کامپیوتر، نرم افزار و سخت افزار rayaneh, magazine, rayanehmag.com, computer, farsi, persian, iranian, web, site, internet, online, monthly, new, news, articles, science, technology, technical, hardware, pc, network, operating systems, microsoft, windows, linux, software, developing, programming, languages, visual, database, security, virus, graphics, multimedia,
http://www.rayanehmag.com/ 

 

191 - سازمان میراث فرهنگی
iran, culture, heritage, history, miras, farhang, islam, monument, ethnology, antropology, palace, museum, site, archaeology, artifact, relic, carpet, presentation, city, NGO, exhibition, publication, linguistic, art, persian, architecture, empire, landscape, garden, ancient, image, photography, persepolis, building, old
http://www.iranmiras.org/ 


 
192 - دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران واشنگتن

http://www.daftar.org/


 
193 -انجمن مهندسان راه و ساختمان

http://www.omran.net/ 


 
194 - آسایشگاه کهریزک
-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256
http://www.kahrizak.org/

 

195 - روزنامه خراسان
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران
http://www.khorasannews.com/ 

 

196 روزنامه قدس
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران
http://www.qudsdaily.com/  -

 

197 - روزنامه جهان اقتصاد
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران /اقتصاد/بازرگانی/بازار/تبلیغات
http://www.jahaneghtesad.com/ 

 

198 - روزنامه آسیا/اقتصادی
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران /اقتصاد/تجارت/بازار/کامپیوتر/اطلاعات
http://www.asia-financial-news.com/ 

 

199 - روزنامه اعتماد
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران
http://www.etemaad.com/


 200- روزنامه همبستگی 
روزنامه های فارسی/ روزنامه های ایران
http://www.hambastegidaily.com/

 

201 - روزنامه رسالت
روزنامه های ایران، نشریات فارسی زبان
http://www.resalat-new.com/ 

 

202 - دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب چهل و یکمین واحد دانشجویان/ دانشگاه/ دانشکده /مدیریت/حسابداری/
http://www.azad.ac.ir/ 

 

203 - شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر به موازات توسعه و تجهیز شبکه مخابراتی کشور با توجه به تجربیات عملی در تمامی زمینه‌ها و به‌کارگیری فناوری های متنوع در بخشهای مختلف مخابراتی فعالیت‌های همه جانبه‌ای در راستای صدور خدمات فنی مهندسی آغاز کرده است
http://www.iran-telecom.com/ 


 
204 - دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir/

 

205 - مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
l
http://www.cgie.org.ir/ 

 

206 - !!تخم مرغ
تخم مرغ،مرغداری،غذا،دانش،صنعت،تغذیه
http://www.eggiran.com/ 


 
207 - موسسه اطلاعات مرغداری
مرغداری،علوم،صنایع،پرورش،طیور،تخم مرغ،مرغ
http://www.infopoultry.net/


 
208 - انجمن نجوم ایران
نجوم،ستاره شناسی،فضا،انجمن نجوم ایران،اخترفیزیک
http://www.iranastronomy.com/

 

209 - شورای عالی اطلاع رسانی
شورای عالی اطلاع رسانی ،تکفا،جهانگرد،فن آوری اطلاعات و ارتباطات
http://www.iran-ict.org/ 


 
210 - جامعه مراکز تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه ،صنایع و معادن ،پژوهش ،تحقیقات ،واحد صنعتی،R
http://www.iranrd.org/

 


 
211 - موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی

http://www.agri-peri.ir/


        
212 - تالار تجارت ایرانیان
تجارت اطلاع رسانی میزبانی فضا طراحی سایت
http://www.irbi.ws/


 
213 - شرکت تعاونی جهان نمای محلات

http://www.jahannama.ir/

 

214 - مجمع جهانی اهل بیت -ع
اهل بیت ، زنان ، مناسبتها ، شیعه ، پیروان اهل بیت
      http://www.ahl-ul-bait.org/persian/persian.htm 


 
215 - yaghin
theology and humanism وب لاگ
http://yaghin.blogspot.com/


 
216 - آشکارساز
,منبع ولتاژ,ولتاژبالاا آشکارساز,موادمخدر,سموم detector,drug detector,chemical agent,chemical detector,high voltage,pulse generator,amplifier,organophosphoreh detector,pesticide,IMS,ion mobility,gromatography,spectrometry isfahan,jahad,agriculture ,
http://www.iedetect.com/

 

217 - شبکه اطلاع رسانی دانا
اخبار , روزنامه ها . مجلات ایرانی , صوتی تصویری جوانان , نوجوانان , فرهنگی , هنری , سیاسی , اجتماعی, ایران, تهران, پیشوا
http://www.dana.ir/ 


  
218 - Iranian Research Organ. for Science & Technology - Guilan
Iranian Research Organization for Science & Technology ( IROST ) was established as a branch in Rasht in 1989, Since its foundation, it has found its attention on activities reduced to conducting applied research projects in the field of agriculture, machineries, biotechnology, mechanics, electronics, and chemical industry.
http://www.guilan.irost.org/

 

219 - سایت رسمی شورای عالی اطلاع رسانی
شورای عالی اطلاع رسانی تکفا نصرالله جهانگرد فن آوری اطلاعات اطلاع رسانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی آموزش الکترونیکی
http://www.iran-ict.org/ 


 
220 - مرکز کارورزی سازمانهای غیردولتی ایران

http://www.ngotc.org/

 

221 - شهرداری منطقه 22

http://www.district22.org/ 

 

222 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

http://www.miau.ac.ir/ 


 
223 - سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی
صنعت ، سازمان،معدن ،آذربایجان غربی
http://www.wapmi.org/


 
224 - انجمن سینمای جوان
عکس/ عکاس/ ایران/هنرمند/انجمن/منظره/سینما
http://photoagency-ir.com/


 
225 - انجمن سینمای جوان ایران
انجمن/سینما/جوان/فیلم/فیلمساز/عکس/آموزش
http://www.iycs-ir.com/

 

226 - اداره کل بیمه خدمات درمانی استان فارس
خدمات درمانی،بیمه خدمات ،اداره کل بیمه ،بیمه درمانی فارس ، خدمات درمانی فارس ،بیمه فارس ،بیمه درمانی
http://www.bimehfars.org/ 

 


391 - دانشگاه اصفهان
http://www.ui.ac.ir/
 
392 - دانشکاه صنعتی امیرکبیر
http://www.aku.ac.ir/

393 - دانشگاه گیلان
http://www.gu.ac.ir/ 

394 - دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.iut.ac.ir/ 

395 - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
، آموزش ، تدریس، استاد ، دانشجو، پژوهش، دکترای تخصصی دانشگاه
http://www.kntu.ac.ir/ 

396 - انشگاه تهران
تهران، آموزش عالی، هیئت علمی، کارشناسی ارشد، دکترا، علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی، کارشناسی
http://www.ut.ac.ir/

397 - دانشگاه امام حسین ع
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آموزش، پژوهش
http://www.ihu.ac.ir/

398 - رهپویان
آموزش، جوانان، فرهنگ، خدمات
http://www.rahpooyan.org/ 

399 -دانشگاه شیراز
، دانشگاه، شیراز، پایان نامه، آموزش عالی، استاد، دانشجو
http://www.shirazu.ac.ir/ 

400مان برای مهاجران، آوارگان، بازگشت‏کنندگان و جوامع میزبان آنان کار می کند. آکندن آیین‏نامه‏ی رفتاری را که صلیب سرخ، IRC و برخی از سازمان‏های غیر دولتی بین‏المللی به آن متعهد اند, امضا کرده است
http://www.ockenden.ir/
 
489- Green Front of Iran
جبهه ی سبز ایران ( صلح سبز ) تشکلی غیردولتی و غیر سیاسی از هواداران محیط زیست است که از مهر ماه 1368 حرکت خود را در جهت حفظ و صیانت زیست کره ، که امانت و موهبتی الهی است ،آغاز کرده است .
http://www.greenfront.org/
 
490- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهش آموزش دانشجو استاد تحقیقات کامپیوتر اینترنت
http://www.mshdiau.ac.ir/
 
491- گروه کامپیوتر آریانا
about, button, design, down, gif, hit, order, over, rectangle, scene, software, state, support, training, up, web, webdesign
http://www.aryanadata.com/
 
492- شرکت خوارزمی بندر امام
خوارزمی- پتروشیمی- ماهشهر- بندر امام- تعمیرات- خدمات- پروژه ها- مجتمع- اندیشه- بعثت
http://www.kharazmibipc.com/
 
493- سایت تحقیقی و پژوهشی علیرضا مختاری
این سایت منبعی مفید و کلی برای کسانی است که به امر پژوهش و تحقیق مشغولند این سایت با ارائه کارگاههای آموزشی تخصصی در رزمینه های تحقیقی( کاربرد اینترنت در پژوهش .کارگاه آمار....سعی در یاری به محققان عزیز دارد
http://www.alirezamokhtari.com/
 
494- رباتیک
Robot Rescue Deminer Vision
http://www.ecerc.org/iutmicrobot
 
495- منبعی برای پژوهشگران و محققان
پژوهش تحقیق آنالیز آمار کار گاههای تحقیقی کارگاههاه کاربرد اینترنت در پژوهش گنجینه سایت مجموعه مقاله ها و تحقیقات فول تکست
http://www.tahgig.com/
 
496- Rose-Net Home Page
کتابخانه دیجیتال
http://www.rose-net.co.ir/
 
497- نخستین پایگاه آموزشی پژوهشی به زبان فارسی
کنکور ، آموزش ، آموزشگاه ، علمی ، روزنامه ، مجلات ، کتابخانه ، عکس ، موسیقی ، شیمی ، پیش دانشگاهی ، دبیرستان ، تست
http://www.mashreghi.com/
 
498- انجمن مهندسین برق و الکترونیک خوزستان
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خوزستان
http://www.iaeeekh.org/
 
499- فراز سیستم اهواز
فراز سیستم اهواز ارائه دهنده خدمات نرم افزار و سخت افزار در خوزستان نمایندگی انحصاری سونی در اهواز
http://www.farazsystemco.com/
 
500- اینجا کسی خوشامد نمی گوید
ایران وبلاگ دانشجو دانشگاه نویسنده فیزیک هسته ای
http://www.2bnot.com/
 
501- انتشارات جهاددانشگاهی مشهد
شناخت محیط زیست-بهار خاموش-اخلاق محیط زیست-سه چالش بااخلاق-آینده حیات-باران کتاب شعر دانشجویان ایران-شناخت درمانی گروهی-سلفژ و تئوری موسیقی-قصه وقصه گویی-و...از میان 273عنوان کتابی است که توسط انتشارات جهاددانشگاهی مشهد منتشر شده است.به اضافه دو فروشگاه بزرگ کتاب در سطح شهر مشهد که سعی داشته تمام موضوعات را تامین نماید. تلفن 0511-8403463دفتر
http://www.jdmpress.com/
 
502- ایران طبیب
اولین سایت جامع اطلاع رسانی پزشکان و حرف پزشکی در ایران مشتمل بر اطلاعات پزشکان,داروخانه ها,مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی,م,سسات آموزشی تحقیقاتی و نیز امکان مشاوره رایگان پزشکی و اخبار و مقالات پزشکی و...
http://www.irantabib.com/
 
503- عمران شمال
سایت اطلاع رسانی در زمینه امور مهندسی ( ساختمان - مکانیک - برق - راه - ترافیک - و...) از جمله اخبار - آگهی مناقصه - و مزایده - آگهی استخدام - هواشناسی - مقالات و ... برای شمال کشور
http://www.omraneshomal.com/
 
500- دپارتمان فیزیک گالیله
همه چیز در باره فیزیک
http://www.physic30.persianblog.ir/
 
504- هشت بهشت سایت پژوهشی آموزشی علمی جوانان و نو جوانان و مسایل
جوانان . جمعیت مردمی. آموزش . اعتیاد . مقاله . روانشناسی . یارمحمدیان . آموزش را یانه
http://www.8behesht.org/
 
505- پژوهشگران ایرانی- Iranian Researchers
In order to introduce the academic achievements of Iranian researchers around the globe, Iran Society at the University of Sheffield has launched a dedicated web site so-called "Iranian Researchers' Repository" (http://www.shef.ac.uk/~irs/publications/). The database is fully searchable and many of the popular search engines recognise its keywords. Therefore, we would like to cordially invite you to submit your recent publications (in English) to us via: http://www.shef.ac.uk/~irs/publications/submit.php. We would be grateful if you could kindly inform your colleagues of this valuable resource and also ask your Webmaster to add a link to the Repository on your institute's website. To the best of our knowledge, there is no similar database on the Internet and certainly there is a long way to a comprehensive and integrated bibliographic service centre; hence, please help us to improve this service as much as you can. We highly appreciate your views and try to accommodate your constructive suggestions. ایرانیان - پژوهش تحقیق
http://www.shef.ac.uk/~irs/publications/index.php
 
506- شهر و برنامه ریزی
شهر - برنامه ریزی - برنامه ریزی شهری
http://www.ghadiry.persianblog.ir/
 
507- موسسه آمارپویان شرق
خدمات مشاوره آماری طرح های تحقیقاتی و پژوهشی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کنترل فرآیند و کیفیت آماری
http://www.amarpouyan.com/
 
508- بهترین سفر به ایران
گردشگری و هتل . مسافرت .شهرها.قطار .هواپیما.موزه .بلیط.
http://www.topirantravel.com/
 
509- پایگاه اطلاع رسانی فرش دستباف روستایی
فرش - فرش دستباف - تعاونی -
http://www.carpet.agri-jahad.ir/
 
500- شرکت سیمرغ صنعت
ریخته گری انواع قطعات چدنی، فولاد و فلزات رنگین ، طراحی و ساخت قالب های فلزی و انواع ابزارهای ویژه، فورجینگ و شکل دادن فلزات
http://www.sisa.co.ir/
 
510- بی عنوان: دفتر مطالعات سیاسى دانشگاه صنعتى شریف
سخبر، تحلیل، مقاله، گزارش، عکس، کاریکاتور، دانشجو، پایگاه هاایت «بى‏عنوان»، سایتى خبرى ـ تحلیلى است
http://bionvan.com/
 
511- امام زمان حضرت مهدی علیه السلام
ttp-equiv="Content-Language" content="ar-sa
http://www.emammahdi.com/
 
512- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علوم اجتماعی مرد شناسی جامعه شناسی توسعه تعاون رفاه مطالعات زنان بیمه تحقیق بررسی برنامه ریزی آموزش
http://shariati.ut.ac.ir/
 
513- دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین دانشگاههای ایران
http://www.ikiu.ac.ir/
 
514- ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان
ارشاد-خراسان-مشهد-فرهنگ - اسلامی- اسلام -مجوز- سینما-تاتر-موسقی-فیلم-چاپخانه-کانون آکهی و تبلیغات
http://www.ershad-kh.ir/ 

515- شرکت خشایار پدیده طوس
اولین سایت آموزش الکترونیکی فارسی شامل بانکهای اطلاعاتی دبیران و موسسات آموزشی و نرم افزار آزمون به شکل آن لاین و اعلام نتایج مراکز آموزش عالی و اخبار آموزشی
http://www.konkoor.com/ 

500- مرکز تخصصی طراحی سایتهای اینترنتی و هاست
اولین مرکز تهیه فضا بر روی سرورهای ویندوز و لینوکس و ثبت سایت با بیش از 3 سال سابقه و طراحی ساتهای اینترنتی و نرم افزارهای تحت اینترنت و شبکه
http://www.iranwebs.com/ 

516- جستجو گر اینترنت وب دایرکتوری ایران $ویشگرپارسیان
جستجو وب دایرکتوری پویشگر وب پیج رایگان search search engin iran free
http://www.biatoo.com/ 

517- شرکت فرانت
خدمات اینترنت-طراحی و توسعه وب سایت- فن اوری اطلاعات
http://www.faranet.net/ 

518- مرکز احیای میراث اسلامی
معرفی فعالیتهای مرکز معرفی کتابخانه های نسخ خطی جهان اخبار نسخ خطی معرفی کتاب مقاله و پایان نامه های نسخ خطی
 http://www.mirath.com/ 

519- موسسه رژیم درمانی تن سالم
تغذیه مواد غذایی سعید مرتضوی پزشکی
http://www.mortezavy.com/ 

520- کاریکاتور
http://www.karikatore.persianblog.ir/ 

521- سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان
سایت سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان
http://www.hamyari.org/ 

522- ایران جابز
سایت کاریابی برای متخصصین ایرانی
http://www.iranjobs.com/ 

523- سایت حقوق
ساﻳﺖ حقوق دات کام در بر دارد: روﻳﺪادهاى حقوقى ، اطلاعات حقوقى، گفتمان حقوقى روز، جستجو و ﭘژوهش عمومی و حقوقی، بررسی موضوعات علم حقوق :حقوق عمومى ،حقوق خصوصى ، حقوق ﺑﻳﻦ الملل ،حقوق جزا،آﻳﻳﻦ دادرسى ،حقوق بشر ،فقه. معرفی و ارایه کتب، نشرﻳﺎت و مقالات حقوقی، معرفی کتابخانه ها و دانشکده های حقوقی، معرفی قوانین و مقررات، نقد حقوقى و قضائى،معرفی و نقد روﻳﻪ قضائى،ارایه مشاوره قضائى ،معرفی حقوقدانان ایرانی شامل اساتید حقوق، نویسنده های حقوق،،وکلا، قضات،سردفتران، موسسات حقوقى، نهادهاى حقوقى و سایتی برای حقوقدانها برای مطلع شدن از تازه های حقوقی ایران و اهم تحولات حقوقی دنیا.
http://www.hoghoogh.com/ 

524- دانشگاه آزاد- واحد نیشابور
http://www.neyshabur.ws/ 

525- Sanjesh.com - The official website of konkoor.com
کنکور، سنجش،دانشجو، دانشگاه
 http://www.sanjesh.com/ 

526- نهضت سبز زاگرس
تشکل غیردولتی زیست محیطی
http://www.nahzatsabz.persianblog.ir/ 

527- شرکت مارون صنعت تهران
تولید کننده انواع ورق های پی وی سی ناپا و ورنی و سفره و ورقهای لمینیت
http://www.maron-sanat.com

528- شرکت آریانیک
ثبت دامین و میزبانی وب - طراحی وب - ایمیل فارسی
http://www.aryanic.com/ 

529- بیمکث سایت جامع برای ورود به اینترنت
ایمیل فارسی باتمامی امکانات یاهو وهات میل - درخواست بلیط از تمامی آژانس های مسافرتی ایران ودریافت پیشنهاد از آنها - کاریابی - آدرسهای اینترنتی - کودکان - سینما - پاساژ اینترنتی - املاک -خرید وفروش جنس های دست دوم - دسترسی به تعرفه تمامی سویس دهندگان انترنت در ایران ودیگر امکانات آنلاین که تمامی خدمات فوق بصورت کاملا رایگان دردسترس همگان قرار گرفته است.
http://www.bimax.ir/ 

530- صنایع پتروشیمی سپیدآذران
تولید کننده لوله و اتصالات پلی پروپیلن سبزوسفید
http://www.sepidazaran.com/ 

531- مجله راه وساختمان
ماهنامه تخصصی و پژوهشی در زمینه عمران .معماری.معماری داخلی.تاسیساتو کلیه رشته های وابسته به مهندسی راه و ساختمان
http://www.rah-o-sakhteman.com/ 

532- مهندسین ایران
مهندسین مشاور / پیمانکاران / شرکتهای ساختمانی / جامعه مهندسان مشاور / سندیکای پیمانکاران / تولیدکنندگان مصالح / خدمات فنی و مهندسی / سایر مشاغل / سمینار / فناوری اطلاعات / تکفا /متره و برآورد / آنالیز بها
http://www.persiansengineers.com/ 

533- کتابداران در غربت می میرند
کتابداری اطلاع رسانی اینترنت کتابدار کتاب
http://ettelarasan.persianblog.ir/ 

534- کتابداران فردا
کتابداری اطلاع رسانی نشر الکترونیکی کتاب
http://asnafi.persianblog.ir/ 

535- سازمان دامپزشکى کشور
http://www.ivo.org.ir/ 

536- مرکز احیاء میراث اسلامى
کتاب متون مذهبی نسخه هاى خطى چاپ سنگى کتابخانه تمدن اسلامى
http://www.mirath.com/ 

537صنایع قطعه سازی مهرگان
تامین کننده قطعات یدکی ماشین آلات صنعت لاستیک و انواع والو های بخار
http://www.mehregan70.com/ 

538سازمان انرژی اتمی ایران
نیروگاه هسته ای بوشهر
http://www.aeoi.org.ir/ 

539- موسسه تبیان Tebyan Home Pege
اطلاعات مذهبی اسلام دین قرآن سازمان تبلیغات اسلامی مشاوره فلسفه تاریخ حکمت
http://www.tebyan.net

540-دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه ملی داشجو دانشگاههای ایران
http://www.sbu.ac.ir/ 

 

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸۳/۱٢/۱٩

بنام خدا

وبلاگ راهنمای تحقیقات اجتماعی

مجید ظروفی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :