دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٧/٤/۱۸

پیامهای گروه مشاوره

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

 

منابع
 
منابع پیشنهادی:
-1
 نظریه های مشاوره و روان درمانی
A)
 نظریه های مشاوره و روان درمانی تألیف دکتر شفیع آبادی
B)
 نظریه های مشاوره تألیف خدیجه آرین
2
- کاربرد آزمونهای روانی
A)
 آزمونهای روانی دکتر بهرامی
B)
 راهنمایی سنجش روانی،تارنات،ترجمه دکتر پاشا شریفی
C)
 فرآیند برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ
D)
 کاربرد آزمونهای روانی تألیف دکتر گنجی
3
- روشها و فنون راهنمایی در مشاوره
 A)
فنون مشاوره،دکتر شفیع آبادی
B)
 پویایی مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی
 C)
روان درمانی و مشاوره گروهی تألیف دکتر ثنایی
4
- مبانی مشاوره و راهنمایی
 A)
مقدمات مشاوره دکتر شفیع آبادی
 B)
مبانی مشاوره ترجمه دکتر ثنایی
C)
 مقدمه ای بر مشاوره روان درمانی تألیف دکتر احمدی
 D)
راهنمایی شغلی تألیف دکتر شفیع آبادی
 -5
آمار و روش تحقیق
A)
 کتاب دکتر دلاور
B)
 روش تحقیق،دکتر هومن

 

 


6
- روانشناسی شخصیت
 A)
نظریه های شخصیت،دوان شولتز،انتشارات اسباران
 B)
روانشناسی شخصیت،دکتر سیاسی

منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره
زبان انگلیسی تخصصی ( ضریب 3)
1 – انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره – کوشا
2 – انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی – کوشا
3 –
Reading In Psychology – کیانوش هاشمیان
درس آمار و روش تحقیق ( ضریب 3)
1 – آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – دلاور
2 – روش های آماری – پاشا شریفی
3 – روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی – دلاور
4 – مبانی پژوهشی در علوم انسانی – دلاور
5 – روشهای آماری در علوم رفتاری – هومن
6 – روش تحقیق – خویی نژاد
7 – روش های تحقیق در علوم رفتاری – سرمد ، بازرگان ، حجازی
8 – روش های تحقیق – رمضان زاده
نظریه های مشاوره و روان درمانی ( ضریب 3)
1 – نظریه های مشاوره و روان درمانی – شفیع آبادی ، ناصری
2 – نظریه های مشاوره – شیلینگ ، ترجمه آرین
3 – نظریه های مشاوره – شارف ، ترجمه فیروزبخت
4 – نظریه های روان درمانی – پروچسکا و .... ترجمه سید محمدی
5 – نظریه های مشاوره – ساعتچی
6 – انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل

درس روشها و فنون راهنمایی و مشاوره (‌ضریب 3)
1 – فنون و روش های مشاوره – شفیع آبادی
2 – اصول و فنون مشاوره و راهنمایی – بیرجندی
3 – روشها و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش – یوسف اردبیلی
4 – اصول و روش های راهنمایی و مشاوره – پاشا شریفی
5 – مهارت های خرد در مشاوره – سیمین حسینیان
6 – مشاوره تحصیلی و شغلی – شفیع آبادی
7 – راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای – شفیع آبادی
8 – مشاوره تحصیلی – بیرجندی
9 – راهنمایی و مشاوره شغلی – بیرجندی
10 – روان درمانی و مشاوره گروهی – ثنایی
11 – پویایی گروه و مشاوره گروهی – شفیع آبادی
12 – مشاوره گروهی – نوابی نژاد
13 – خانواده و خانواده درمانی – مینوچین
14 – روان درمانی – جی . هی لی
درس کاربرد آزمون های روانی در مشاوره ( ضریب 2 )
1 – آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی – کرمی
2 – آزمون های روانی ( مبانی نظری و عملی ) – گنجی
3 – آزمون های روانی – بهرامی
4 – راهنمای سنجش روانی ( جلد 1 و 2 ) – مارنات ترجمه شریفی و نیکخو
5 – نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت – پاشا شریفی
6 – آزمون های هوش و استعداد – بهرامی
7 – آزمون های روانی – آناستازی ، ترجمه براهنی و همکاران
8 – روان سنجی کاربردی – ثراندیک ، ترجمه هومن
درس نظریه های شخصیت ( ضریب 2)
1 – نظریه های شخصیت – شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی
2 – نظریه های شخضیت – سیاسی
3 – نظریه های شخصیت – شاملو
4 – روان شناسی شخصیت – سیاسی
5 – شخصیت – منصور
درس مقدمات راهنمایی و مشاوره ( ضریب 2)
1 – مقدمات راهنمایی و مشاوره – شفیع آبادی
2 – مبانی راهنمایی و مشاوره -  گیبسون ، ترجمه ثنائی
3 – مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی – سید احمد احمدی
4 – زمینه راهنمایی و مشاوره – قاسم قاضی
5 – مبانی و مقدمات راهنمایی و مشاوره – علی شریعتمداری

 

«منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی»

ضریب 3

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی، غلامرضا ناصری
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی،‌ محمود ساعت‌چی

ضریب 2

زبان عمومی ـ منصور کوشا
مجموعه مقالات روانشناسی،‌ محمد پارسا
متون روانشناسی، کیانوش هاشمیان

ضریب2

آمار و روش تحقیق، دکتر علی دلاور
روش تحقیق برای علوم انسانی (200صفحه) از عزت‌ا... نادری

روانشناسی شخصیت 2

روانشناسی شخصیت، علی اکبر
روانشناسی شخصیت،‌ یحیی سید محمدی
نظریه‌ها و مکاتب شخصیت، دکتر سعید شاملو

آزمونها در مشاوره  ضریب

راهنمایی سنجش روانی برای مشاوران و روانشناسان بالینی و روان‌پزشکان جلد 2 و 1 ترجمه پاشا شریفی آزمونهای روانی و کاربردی دکتر حمزه گنجی
آزمونهای روانی و کاربردی پاشا شریفی
آزمونهای روانی و کاربردی هادی بهرامی

مواد و روشها و آزمون مشاوره ضریب 3

اصول و فنون مشاوره دکتر شفیع‌آبادی
اصول و فنون مشاوره سیدمهدی حسینی بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی انتشارات رشد
راهنمایی مشاوره تحصیلی سمت

مبانی راهنمایی و مشاوره ضریب 2

مقدمه بر راهنمایی و مشاوره دکتر باقر ثنایی
مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی پیام نور
راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌‌ای شفیع‌آبادی تهران رشد 1371
خانواده و خانواده درمانی سالوادر منوچینی ترجمه: ثنایی
خانواده و خانواده درمانی جی‌هی‌لی ترجمه: ثنایی
خانواده و درمان تضمینی خانواده ترجمه: خانم شکوه نوابی‌نژاد تهران مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده

اصول و فنون مشاوره ضریب 2

اصول و فنون مشاوره شفیع آبادی
اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره، بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی، شفیع‌آبادی
راهنمایی و مشاوره تحصیلی، شغلی شفیع‌آبادی
اصول و روشهای مشاوره، قاسم قاضی
مقدمه‌ای بر راهنمایی ومشاوره،‌ سید احمدی

مبانی راهنمایی و مشاوره
ضریب 2

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع‌آبادی
مبانی راهنمایی و مشاوره ثنایی
مبانی مشاوره، احمدی
راهنمایی و مشاوره شغلی، شفیع‌آبادی
مشاوره خانواده، مصطفی تبریزی
خانواده درمانی جی ‌هی لی
خانواده درمانی، سالوادر منوچینی

روانشناسی شخصیت ضریب 2

نظریه شخصیت،‌ سعید ثناملو
نظریه شخصیت،‌ شولتز ترجمه:‌سید محمدی
نظریه شخصیت،‌ علی‌اکبر سیاسی
نظریه شخصیت، بروین لارنس

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی ضریب 3

نظریه مشاوره  و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی،‌ قاضی
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، مهرداد فیروزبخت
نظریه‌ مشاوره و روان‌درمانی،‌محمود ساعتچی

آمار و روش تحقیق ضریب 2

روش تحقیق، علی دلاور(پیام نور)
روش تحقیق، جان بست
روش تحقیق، سرمد بازرگان
روش تحقیق،‌ کرلینجر
روش تحقیق،‌ سازمان سنجش
روش تحقیق هومن

آزمون‌های روانی ضریب 2

سنجش روانی، حمزه گنجی
آزمونهای روانی، هادی بهرامی
سنجش روانی، ماربات 2 جلد
آزمونهای روانی،‌ ابولفضل کرمی همراه با سوالات و پاسخنامه
آزمونهای روانی پاشا شریفی

زبان

مشاوره و رواهنمایی، منصور کوشا
روانشناسی عمومی،‌ کیانوش هاشمیان
روانشناسی عمومی، محمد پارسا
زبان کتابهای سازمان سنجش
هر موضوع و مطلب در زمینه مشاوران و روانشناسی مرتبط با آن
زبان به عنوان برنامه هر روز در نظر گرفته شود.
زبان عمومی
مجموعه سوالات ارشد علوم تربیتی 2
خلاصه کتابها در کتاب کارشناسی ارشد پژوهش

 

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)
مدیریت آموزشی
مدیریت مدارس – جیمز فامترجمه محمد علی نائلی
مدیریت آموزشی - شیرازی
رفتار سازمانی – علی رضائیان
مدیریت رفتار سازمانی – پال هرسی و کنت بلاچارد – ترجمه علی علاقمند
اصول و مبانی مدیریت آموزشی – کمال پرهیزگار
مدیریت عمومی - علی علاقمند
برنامه ریزی درسی و آموزشی
اصول برنامه ریزی آموزشی – فرایند برنامه ریزی آموزشی – مشاوران یونسکو – فریده مشایخ
مبانی برنامه ریزی آموزشی – یحی فیوضات
برنامه آموزشی چیست ؟ فیلیپ کومز – ترجمه محمد برهان منش
اصول برنامه ریزی درسی – درسی برای تدریس و یادگیری بهترسیلوالکساندر – ترجمه خوئی نژاد
برنامه ریزی درسی مدارس – ترجمه فریده مشایخ
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – محمد حسن پروند
برنامه ریزی آموزشیبهرام محسن پور
روشها و فنون تدریس
الگوهای تدریس 2000 – بروس جویس- بهرنگی
مهارتهای آموزشی و پرورشی – حسن شعبانی
کلیات روشها و فنون تدریس – امان ا... صفوی
روشها و فنون تدریس – داریوش نوروزی
سنجش واندازه گیری و آمار
سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – علی اکبر سیف
اندازه گیری روانی و تربیتی و فن تست – حیدر علی هومن
روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی – علی دلاور
آمار کاربردی د ر علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
استنباط آماری در علوم رفتاری – حیدر علی هومن
استدلال آماری در علوم رفتاری – ترجمه کیامنش
روش تحقیق
مبانی پژوهش در علوم رفتاری – کرلینجرترجمه پاشا شریفی
مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی – علی دلاور
روش تحقیق در علوم تربیتی- غلامرضا خویی نژاد
روشهای تحقیق در علوم رفتاری – سرمد – بازرگان . حجازی
روش تحقیق در علوم تربیتی – جان بست – ترجمه پاشا شریفی – نرگس طالقانی
روشهای تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی – عزت ا...نادری – سیف نراقی
مقدمات روش تحقیق در آموزش و پرورش – قربانعلی سلیمی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی
نظارت و راهنمایی آموزشی – مصطفی نیک نامی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی- منوچهر وکیلیان
نظارت در مدیریت- بهرنگی
رهبری آموزشیکمیل وایز – ترجمه محمد علی طوسی
نظارت و راهنمایی - منوچهر عسگریان
روانشناسی تربیتی
روانشناسی پرورشی - علی اکبر سیف
روانشناسی تربیتی – گیج – ترجمه لطف آبادی و دیگران
کاربرد روانشناسی در آموزش رابرت بیلرترجمه پروین کدیور
روانشناسی برای آموزش – لفرانکوئس – ترجمه منیژه شهنی ییلاق

فلسفه تعلیم وتربیت
فلسفه آموزش و پرورش- کرلینجر
آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش – ترجمه فریدون بازرگان
فلسفه آموزش وپرورش – علی اکبر شعاری نژاد
اصول و فلسفه آموزش وپرورش – علی شریعتمداری
مبانی و اصول آموزش وپرورش – غلام حسین شکوهی
فلسفه آموزش وپرورشعبدالحسین نقیب زاده

تکنولوژی آموزشی
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی – هاشم فردانش
تکنولوژی آموزشی – خدیجه علی آبادی
تکنولوژی آموزشی – محمد احدایانمنابع ارشدروانشناسی بالینی                                        

روانشناسی رشد ضریب ۲:
روانشناسی رشد - جمعی از مولفان
روانشناسی رشد- جمهری
پیشگامان روانشناسی رشد - ویلیام سی کرین
مفاهیم در روانشناسی رشد کودک - احدی و بنی جمال
روانشناسی رشد- احدی و محسنی
روانشناسی رشد - شعاری نژاد
رشد و شخصیت کودک- ماسن و همکاران (مهشید یاسائی)
ژنتیک 1 و 2 - منصور و دادستان
روانشناسی رشد 1 و 2 - لورا برک ترجمه سید محمدی

روانشناسی بالینی:ضریب ۳
روانشناسی بالینی - پرون
روانشناسی بالینی- شاملو 
راهنمای سنجش روانی 1 و 2- پاشا شریفی
روانشناسی بالینی فیرس - ترجمه فیروز بخت
روانشناسی بالینی- جودیت تاد نشر رسا

روانشناسی مرضی: ضریب۲
مرضی 1 و 2- دادستان
آسیب شناسی روانی 1 و 2 - حسین آزاد
آسیب شناسی روانی- شاملو
آسیب شناسی روانی 1 و 2- ترجمه بهمن نجاریان
آسیب شناسی روانی 1 و 2- ترجمه سید محمدی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ضریب ۱:
فیزیولوژیک - روحانی
فیزیولوژیک - کارلسون
فیزیولوژیک - خداپناهی
فیزیولوژیک - کالات
انگیزش و هیجان - مارشال ریو
انگیزش و هیجان - خداپناهی
انگیزش و هیجان - براهنی


روانشناسی کودکان استثنایی ضریب۲ :
کودکان استثنایی - میلانی فر
کودکان استثنایی - سیف نراقی
کودکان استثنایی - کافمن و هالابان (مجتبی جوادیان)
کودکان استثنایی - غلامعلی افروز

علم النفس ضریب ۱ :
علم النفس - حسن احدی و بنی جمالی
رشد شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی - احمدی
روانشناسی از دیدگاه غزالی جلد 1و 2 - ترجمه دکتر حجتی
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- ترجمه دکتر بهشتی انتشارات رشد

زبان تخصصی ضریب ۱ :
متون اصلی هیلگارد - (خلاصه ها و فصل آخر) کیانوش هاشمیان


آمار و روشهای تحقیق ضریب ۱ :
احتمالات و آمار کاربردی - دلاور
روش تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی- دلاور
روش تحقیق در روانشناسی - دلاور
پایه های پژوهش - هومن
روش های آماری - پاشا شریفی

روانشناسی عمومی ضریب۲ :
هیلگارد - براهنی
سانتراک - فیروزبخت

                                       منابع ارشد روانشناسی تربیتی

  روان شناسی تربیتی  ضریب 3

  - روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش) / دکترعلی اکبر سیف- روان شناسی تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

    روان شناسی رشد ضریب2

- روان شناسی رشد جلد 1 و 2 /لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی

-پیشگامان روان شناسی رشد/ویلیام کرین ترجمه دکتر فربد فدایی

-روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکتر نیکچهره محسنی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترشکوه السادات بنی جمالی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

-رشد و شخصیت کودک/ماسن ترجمه مهشید یاسایی

-روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور

- روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور.و دکتر پریرخ دادستان

آمار و روش تحقیق ضریب2

- آمار و احتمالات کاربردی/دکتر علی دلاور

-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر علی دلاور

-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی/ دکتر علی دلاور

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

- روش تحقیق در علوم رفتاری/سرمد، بازرگان و حجازی

روان شناسی عمومی ضریب2

-روان شناسی عمومی هیلگارد جلد 1و 2 با تاکید بر جلد اول

- روان شناسی عمومی جلد1،2 /سانتراک ترجمه فیروزبخت

-روان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجی

زبان خارجه ضریب2

-متون روان شناسی به انگلیسی/کیانوش هاشمیان

- متون روان شناسی به انگلیسی/پارسا

-مقالاتی راجع به مباحث مشاوره و روان شناسی تربیتی مفید واقع خواهدشد

-کتب تست انتشارات پردازش وپوران پژوهش مربوط به دروس عنوان شده

منابع پیشنهادی گروه روانشناسی دانشگاه تهران

جهت امتحان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی وبالینی

آمار و روش تحقیق :

 1-    پایه های پژوهشی در علوم رفتاری دکتری حیدر علی هومن.

2-    روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد ، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی

3-    استنباط آماری در پژوهش رفتاری دکتر حیدر علی هومن.

 روانشناسی بالینی :

 1-    روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور

2-    روانشناسی ژنتیک 2 دکتر محمود منصور و دکتر پریرخ دادستان

3-    روانشناسی رشد لورا ای برک ترجمه یحیی سید محمدی

4-    دیدگاه پیاژه در گسترة تحول روانی ( عنوان چهارم کتاب )دکتر محمود منصور و دکتر پریرخ دادستان

روانشناسی کودکان استثنایی:

1.       Davison ,G.C Neale S.M (2001) Abnormal Psychology (8th .ed) New York : John Wiley and Sons

2.      آسیب شناسی روانی (جلد 1و2) دیوید روزتهان  و مارتین سلیگمن ، ترجمه یحیی سید محمدی

3.       روانشناسی مرضی تحولی (جلد 1و2و3) دکتر پریرخ دادستان

روانشناسی فیزیولوژیک وانگیزش و هیجان :

 1.         روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار ) نیل کارلسون ، ترجمه اردشیر ارضی و همکاران

2.         روانشناسی فیزیولوژیک دکتر محمد کریم خداپناهی

3.          انگیزش و هیجان ادوارد موری، ترجمه محمد تقی براهنی

4.          انگیزش و هیجان دکتر محمد کریم خداپناهی

 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام :

 1.      علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام - دکتر حسن احدی و دکتر شکوه السادات بنی جمالی

2.       روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی دکتر علی اصغر احمدی

1.      علم النفس دکتر محمود ایروانی و ناصر صبحی

 روانشناسی بالینی :

 1.      روانشناسی بالینی جری فیرس و تیموتی ترال ، ترجمه مهرداد فیروز بخت و وحید عرفانی

2.       روانشناسی بالینی دکتر سعید شاملو

3.       روانشناسی بالینی دکتر پریرخ دادستان و دکتر محمود منصور

 روانشناسی عمومی :

 زمینه روانشناسی (جلد 1و2) ریتا اتکیتسون و ریچارد اتکیتسون و ارنست هیلگارد ، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران.

گردآورنده :خانم ابراهیم مشاور شاهد کوثر کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :