دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸۸/۱٠/۱

1-    مبانی مشاوره و راهنمایی

مقدمات مشاوره و راهنمایی :  عبدالله شفیع آبادی

مشاوره شغلی : عبدالله شفیع آبادی

مشاوره تحصیلی : عبدالله شفیع آبادی

مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی : احمد احمدی

خانواده درمانی : مینوچین

مشاوره گروهی : عبدالله شفیع آبادی

 مشاوره گروهی: نوابی نژاد

 

2-    نظریه های مشاوره

 نظریه های  مشاوره  :لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین

نظر یه های مشاوره و روان درمانی : عبدالله شفیع آبادی

نظریه های روان درمانی : شارف ترجمه مهرداد فیروز بخت

 

3-    فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره  : عبدالله شفیع آبادی

مهارت های خرد : گلدارد‌ ـ ترجمه ی سیمین حسینیان

 

4-    آزمون ها روانی

راهنمای سنجش روانی جلد 1و 2 : مارنات ترجمه پاشا شریفی و محمد رضا نیک خو

آزمون های روانی : حمزه گنجی

آزمون های روانی : ابولفضل کرمی

مبانی روانسنجی: حمزه گنجی

آزمون های روانی :هادی بهرامی

آزمون های  فرافکن : هادی بهرامی

 

5-    نظریه های شخصیت

نظر یه های شخصیت : دوان شولتز . ترجمه ی سید محمدی

نظریه های شخصیت: فیست و فیست. ترجمه ی سید محمدی

نظریه های شخصیت: یوسف کریمی 

 

6-    آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی : علی دلاور

روش تحقیق اسماعیل بیابانگرد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی :  علی دلاور

 

7-    زبان

 زبان  در علوم تربیتی 2 :  سنجش تکمیلی دکتر محسن طالبزاده

انگلیسی برای دانشجویان مشاوره: منصور کوشا

 واژگان آخر کتاب هایی که می خوانید.

 روش تحقیق بیابانگرد به خاطر سادگی زبان توصیه می شود اول این کتاب را بخوانید سپس به سراغ روش تحقیق دلاور بروید. 

 

 

توجه :  آن دسته از منابعی که با رنگ قرمز مشخص شده است با توجه به تجربیات ما می تواند جوابگوی نیاز شما در آزمون کارشناسی ارشد باشد. منابعی که با رنگ آبی مشخص شده اند بهتر است که خوانده شود و سایر منابع در صورت ازدیاد وقت پیشنهاد می گردد.

 

نقل از http://mbolghan.blogfa.com/8807.aspx

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :