دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٤
بنام خدا

 

 می گویند

 

اگر جامعه پذیری بهتر باشد پس               نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر کنترل تخلفات رانندگی بیشتر باشد پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر گرایش به منافع جمعی بیشتر شود پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 وبالاخره اینکه باید جوانان بر اساس برنامه ریزی  مشخص اآموزشهای مربوط به

رفتارهای اجتماعی را فر گیرند.      تا

تصور و ارزش تقدم منافع جمعی بر منافع فردی گسترش یابد

اگر گرایش به مذهب  بیشتر شود پس          نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

 

مقاله

 

 

1. 
یکی ازمعضلات اجتماعی جوامع پدیده جرم وبزهکاری است بی تردید این پدیده شوم که خود  حاصل  زندگی  اجتماعی انسانهاست  تأثیرات مخربی  را برای  افراد  خانواده و اجتماع  بوجود می آورد  از این   جهت در اغلب جوامع برای رفع این مشکل و نهایتا" پیشگیری از وقوع جرم تحقیقات وسیعی انجام گرفته است.

 

2. 

 

3.  متخصصان و کارشناسان ، مددکاران ، حقوقدانان ، جامعه شناسان و معتقدند برای ایمن سازی افراد  جامعه و تقلیل  آسیب های  اجتماعی باید  به  بررسی  علل و عوامل و شرایط  بزه  دیدگی در خانواده  بپردازد  که  از مهمترین  این  شرایط  و یا  عوامل تحصیلات،شغل، سطح درآمد ، سن ، اختلافات ، طلاق ، فوت ، اعتیاد و اختلالات روانی والدین و می باشد . تاریخ  جرم و جنایت ، متأسفانه  تاریخ  بشر است  و پدیده ای

 

4.  نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد جز اینکه فرهیختگی مردم بعا" باعث حساسیت بیشترشان به پدیده بزهکاری مخصوصا" در میان جوانان  شده است به عبارت دیگر رشد و گسترش  آموزش  و پرورش ، انتظارات  مردم  را  از  خویشتن و همدیگر بیشتر کرده است  و برای انسان معاصر ، انسانی که از لحاظ پیشرفت های علمی و صنعتی  در تاریخ  خود  بی نظیر است ، واقعا" دشوار است  که هر روز شاهد انواع متعدد جنایت ها باشد وازکنترل خویشتن درماند به همین سبب،موضوع ارتکاب جرم و جنایت یا بزهکاری جوان امروزه یکی از مهمترین پدیده ها و مسائل مورد بحث شده است. و از آنجایی که کم نیستند جوانانی که در جامعه مورد ارتکاب اعمال خلاف و ضد  اجتماعی  می شوند  و بسوی  کارهای خلاف  کشیده  می شوند  ما به  بررسی چگونگی  بوجود آمدن  یک  فرد بزهکار  از  میان  جوانان  پرداختیم  تا  ببینیم  چگونه  می شود و چه کارهایی چه در خانه و چه در بیرون از خانه موجب می شود تا یک فرد سالم تبدیل به  فردی  بزهکار در جامعه 

 

5.  شود . و از  آنجا  که  ناهنجاریهای  رفتاری و بزهکاریهای  اجتماعی یکی از همترین مسائل و مشکلات اجتماعی در جوامع گوناگون است  و جوامع  بشری  در طول  مان و بخصوص در قرن حاضر به انواع انحرافات و رفتارهای بزهکارانه مواجه بوده است . از دیدگاه جامعه شناسی کسی از مادر بزهکار یا کجرومتولد نمی شود بلکه بزه تحت شرایط خاص اجتماعی بوجود می آید و انسان تحت تأثیر نهادهای خانواده،تعلیم و تربیت ، دین ، اقتصاد ، سیاست و نهادهای فرعی دیگر جامعه  خویش  می باشد و به  همین  دلیل  چگونگی  رفتار و شخصیت  افراد  به چگونگی

 

6.  ساختار این نهادها بستگی دارد.به عبارت دیگر اگر عوامل اجتماعی شدن فرد یعنی والدین خانواده ، محیط ، اطرافیان ، دانشگاه و دوستان و وسایل ارتباط جمعی ، طوری سازمان یافته باشند که در هویت یابی و همانندسازی  جوانان به آنان کمک کنند  مسائل و مشکلات حاد ایجاد و آشکار نخواهد شد ولی اگر این عوامل به گونه ای دیگر شرایط بحرانی ایجاد نماید جوان بسوی ناهنجاری و بزهکاری سوق داده خواهد شد . سریعترین و کوتاهترین راه برای تشخیص گرایشها و رغبتهای افراد در

 

7.  زمینه های مختلف این است که نظر خود آنها را درباره این مسائل جویا شویم .

 

1.  این مقاله به نگرش دانشجویان به بزهکاری در جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط می شود.

 

2.  وقتی فردی در جامعه دست به جرم و جنایت و اعمال خلاف قانون می زند از دیگر افراد آن جامعه سلب آسایش می کند و افراد نمی توانند به راحتی به زندگی عادی و روزمره خود بپردازند و به راحتی به دیگران اعتماد کنند البته نباید خدمات نیروهای انتظامی و پلیس را برای ایجاد آسایش و نظم نادیده گرفت . برای اینکه بتوان جامعه ای متشکل از افرادی سالم و سازنده داشت باید از میزان نگرش افراد آگاهی یافت و با تقویت نگرش های مثبت و سرکوب نگرش های منفی جامعه و افراد جامعه را در جهت پیشبرد اهداف جامعه راهنمایی کرد که همواره و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

 

عواملی که در بزهکاری افراد موثرند عبارتند از عوامل فردی و شخصی ،عوامل آموزشگاهی ،دوستان و همسالان، عوامل جسمانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی.

 

ضرورت و اهمیت موضوع :

 

پدیده بزه و کجروی که از معضلات بزرگ اجتماعی بشمار می آید سالهای متمادی است که مسئولین و مصلحین را وادار به مطالعه بزهکاری بصورت علمی نموده و در مورد آن این سؤال مطرح بوده که چه عواملی در پیدایش کجروی ها دخیل می باشند. اگر با دیدی جامعه شناسانه به این پدیده نگریسته شود، بزهکاری را می توان به منزله نوعی بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود .بدیهی است که برای مبارزه با هر بیماری باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه های پیدایش آن پی برد چرا که شناخت ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است

 

خواهد به آن اهداف برسد تحقیق حاضر نیز بر اساس اهداف زیر صورت گرفته است:

 

1. 

 

2.  1-   شناخت چگونگی نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

3. 

 

4.  2-    بررسی عوامل مختلف در چگونگی نگرش دانشجویان به بزهکاری

 

5.  وکجرفتاری در جامعه .

 

6. 

 

7.  3-   پی بردن به میزان نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

8. 

 

9.  4-    به دست آوردن آماری از میزان نگرش دانشجویان به بزهکاری در

 

جامعه ای که در آن زندگی می کنند .

 

5-  شناخت عواملی که در نگرش دانشجویان به بزهکاری نقش دارند از

 

جمله عوامل خانوادگی ، فردی ، اجتماعی و غیره .

 

10.                    فرضیه های تحقیق:

 

1-بین اختلاف میان پدر و مادر و گرایش فرد به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

2-بین ناتوانی فکری در فرد(نوع احساس شخص از وجودش)و گرایش او

 

به سوی بزهکاری رابطه وجود دارد .

 

3-بین نوع دوستان فرد و گرایش او به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

4-بین رسانه ها (دیدن فیلمهای غیر مجاز) به اعمال بزه رابطه وجود دارد.

 

11.                   

 

12.                    عوامل مؤثر بر بزهکاری       

 

13.                   

 

14.                    عوامل اجتماعی و فرهنگی

 

15.                    عوامل فردی و شخصی

 

16.                    تماس با دوستان ناباب

 

17.                    احساس ناکامی و

 

18.                    خود پنداره منفی

 

19.                    کنجکاوی 

 

20.                    عدم محبوبیت در بین دیگران

 

21.                    برآورده نشدن انتظارات

 

22.                    کسب لذت            

 

23.                   

 

24.                     عوامل جسمانی

 

25.                     عوامل خانوادگی

 

26.                    نوع شکل ظاهری

 

27.                   

 

28.                    ناتوانی جسمی

 

29.                    توجه افراطی والدین

 

30.                    انتظارات بیش از حد والدین

 

31.                    طرد از جانب والدین           

 

32.                   

 

33.        این پژوهش به صورت پیمایشی در دانشگاه آزاد اسلمی شبستر صورت گرفته است و با استفاده از پرسشنامه به اندازه گیری متغیرها پرداخته شده است .

 

34.                   

 

متغیرها در این تحقیق عبارتند از نگرش به بزهکاری ،متغیر وابسته .و متغیرهای مستقل عبارتند از :اختلاف میان والدین-نوع و تعداد دوستانی که فرد با انها در ارتباط است –رسانه ها-مکان و نوع زندگی فرد .برای آزمون داده ها از روش آماری spss استفاده شده است .جامعه  آماری این تحقبق شامل 173 نفر از دانشجویان مشاوره ورودی های 80 و 83 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ،نمونه گیری شده اند .حجم نمونه هم در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 118 نفر می باشند در این تحقیق پس از جمع آوری پرسشنامه ها ونمره گذاری آنها داده های بدست آمده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل کرده از بین پنج تا فرضیه موجود هیچکدام از رابطه معنی داری برخوردا نبوده  فرضیه های اصلی و پذیرش فرضیه صفر رد می شوند.در ادامه این تحقیق از محدودیت زمانی برای انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم ،عدم همکاری مناسب آزمودنیها و نبود منابع کافی در زمینه تحقیق می باشند.

 

35.                   

 

36.                    پیشنهاداتی  برای تحقیقات آینده :

 

37.                   

 

پیشنهادی که می توانیم برای تحقیقات آینده داشته باشم این است که حتما برای انجام تحقیقی که می خواهندانجام دهند علاوه بر اینکه موضوع تحقیق را با مطالعه و دقت انتخاب کنند ،محدودیتهای زمانی تحقیق را نیز در نظر بگیریند.

 

و برای کاهش رفتارهای بزهکارانه در جامعه :

 

1-خانواده ها با فرزندان خود ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کنند و از نیازها و خواسته های آنها آگاهی داشته باشند .

 

2-افراد در انتخاب دوست دقت لازم انجام دهندو به راحتی با همه ارتباط صمیمانه برقرار نکنند .

 

38.                   

 

تری

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :